Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 736 523 684
Brněnská 305, Tišnov, 666 01
Vedoucí služby: Zuzana Švábová - vrchní sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Od 1. dubna 2020 došlo ke změně názvu služby - Charitní ošetřovatelská služba se nově jmenuje Domácí zdravotní péče. Více o změně zde.

Domácí zdravotní péče je formou zdravotní péče v domácím prostředí. Zdravotní sestry poskytují odbornou zdravotní péči pacientům s dlouhodobým i s akutním onemocněním, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje navštěvovat praktického lékaře.

Odborné sestry přijíždí k provedení zdravotních úkonů za pacientem domů, odpadají tedy složité přejezdy do nemocnic či k lékaři. Péče v domácím prostředí přispívá k časnějšímu uzdravení, snižuje riziko komplikací, a především velmi pozitivně ovlivňuje psychiku nemocného a rodinných příslušníků.

Péče je poskytovaná na základě indikace obvodního či ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocnice a je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Pacient na službu tedy nic nedoplácí.

Služba je poskytována 7 dní v týdnu v době od 7:00 do 15:00 hod.

Domácí zdravotní péče poskytuje především zdravotnické úkony:

  • odběry biologického materiálu
  • aplikace injekcí, infuzí a ostatních léků
  • měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls ...
  • péče o diabetiky, včetně nácviku a aplikace inzulínu
  • lokální ošetření - převazy pooperačních ran, proleženín, bércových vředů
  • ošetřovatelská rehabilitace po cévních mozkových příhodách, po úrazech, v rámci rekonvalescence
  • ošetřování stomií
  • cévkování, klysma, ošetřování katetrů
  • péče o nemocné upoutané na lůžko
  • spolupráce s rodinou v péči o klienta v terminálním stádiu onemocnění 

Vnitřní řád DZP Tišnov.pdf

Metodika vyřizování stížností v DZP .pdf

Rozlišení charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.pdf

KONTAKT:

Zuzana Švábová - vrchní sestra
adresa: Brněnská 305, 666 01 Tišnov
mobil: 736 523 684
email: zuzana.svabova@tisnov.charita.cz
web: http://www.tisnov.charita.cz

.

Seznam lidí

Zuzana Švábová - vrchní sestra