Adresář

Domácí hospic Porta vitae

Tel.: 731 625 501
Tyršova 391, Tišnov, 666 01
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Domácí hospic Porta vitae

Tyršova 391, Tišnov, 666 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Křížová
Tel.: 731 625 501 
E-mail: jana.krizova@tisnov.charita.cz

 

Žádost o přijetí do domácí hospicové péče - elektronický formulář

 
 
 

Domácí hospic je specializovaná paliativní péče, která je ze strany multidisciplinárního týmu nabízena lidem v závěru života v jejich přirozeném prostředí svého domova.


Jedná se o službu, která má za cíl zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a podpořit blízkou rodinu v samotné péči. Ve chvíli, kdy je nemocnému ukončena aktivní (často onkologická) léčba, může mít pocit, že je již konec. Přesto indikace paliativní péče neznamená konec léčby, pouze se mění podstata léčby. Proto i lékař domácího hospice indikuje vše, co může kvalitu života nemocného zlepšit, aktivně přistupuje k léčbě příznaků nemoci a mírnění utrpení. Paliativní péče klade důraz na život každého jednotlivce i rodiny. K zahájení domácí hospicové péče je potřebné, aby byl nemocný informován o své nemoci, indikaci paliativní péči a mohl se tak svobodně rozhodnout, zda si přeje zvolit službu domácího hospice.

V rámci péče o nemocného do rodiny přijíždí zdravotní sestra, které pečující rodina může kdykoliv zavolat. Proto je i nezbytné, aby u nemocného byla přítomna pečující osoba po dobu 24 h denně. Bez pečující rodiny není možné službu domácího hospice zahájit. V případě zájmu péče ze strany rodiny je možné také požádat o dlouhodobé ošetřovné, kdy pečující rodina je tak omluvena na maximální dobu 3 měsíců ze svého zaměstnání a může se tak starat o svého blízkého. O získání nároku na dlouhodobé ošetřovné Vás rádi informujeme.

Zdravotní sestra provádí nezbytné ošetřovatelské úkony a podává léky dle ordinace hospicového lékaře. Zároveň i ošetřující lékař hospice může nemocného navštívit, vyšetřit a stanovit tak plán lékařské péče. O nemocného a jeho rodinu se stará celý multidisciplinární tým, péče mobilního hospice ze strany zdravotníků je dostupná 24 h denně, ve dne i v noci, 365 dní v roce.

Rodině jsou k dispozici kompenzační pomůcky jako je polohovací lůžko, toaletní židle, invalidní vozík, rovněž i specializované přístroje nutné k ošetřování, např. oxygenátor (kyslíkový přístroj), dávkovač na podávání léků atd.

Hospicová péče klade důraz na důstojnost člověka ve všech chvílích jeho života.

Každý z nás má své potřeby jak fyzické, tak psychické, sociální a duchovní. Filosofie hospicové péče spočívá v mírnění utrpení, v úlevě, v podpoře nemocného a rodiny žít daným okamžikem. Ke každému nemocnému se přistupuje jako jedinečné osobnosti se svým životním příběhem a svými zkušenostmi.

Péči domácího hospice však nepotřebuje jen nemocný, ale také jeho rodina.

Mnohdy právě blízcí pečující se potřebují svěřit se svými obavami a vším, co v péči o nemocného zažívají. Zároveň zastávají více rolí – matka rodiny, pracující žena, pečující manželka. Nemoc najednou mění rodinný systém a nastavený režim dne, mění se též i hodnoty a priority v péči, mění se zdravotní stav nemocného a reakce blízkých osob. Unést celou tíhu nemoci a samotné péče může být pro všechny zúčastněné náročné a vyčerpávající. Proto i v celém hospicovém týmu je rodině i pacientovi k dispozici psycholog, duchovní či sociální pracovník.

Jak je to s finanční úhradou domácího hospice Tišnov?

Naši hospicovou péči částečně hradí pacient (poplatkem 100 Kč na den bez ohledu na délku a frekvenci návštěv), na úhradě zdravotní péče se podílí zdravotní pojišťovny, ostatní odborníci multidisciplinárního týmu jsou hrazeni z dotací a darů. Pro pacienty domácí hospicové péče jsou zároveň kompenzační pomůcky zapůjčovány zdarma.

Pouze v případě zajištění pečovatelské služby (pomoc při hygienické péči u nemocného, oblékání, ostatních základních potřeb a činností nezdravotního charakteru) rodina doplácí dle stanoveného ceníku pečovatelské služby. Zároveň je rodině ze strany sociální pracovnice nabídnuta pomoc s podáním žádosti o příspěvek na péči.

Mám zájem o službu domácího hospice. Co pro to mohu učinit?

Pokud potřebujete péči ze strany domácího hospice Tišnov nebo máte zájem o více informací o této službě, rádi se s Vámi setkáme. Obrátit se můžete telefonicky na koordinátorku péče, Mgr. Janu Křížovou na níže uvedené kontakty.

Uvítáme zároveň, když budeme mít před případným přijetím nemocného do péče, lékařské zprávy a žádost o přijetí do naší služby, vyplněnou ze strany praktického lékaře či jiného specialisty (př. ošetřující onkolog, ošetřující lékař v nemocnici). Tato žádost je ke stažení na webových stránkách www.tisnov.charita.cz či Vám ji rádi zprostředkujeme.

Děkujeme za důvěru v případné péči a velmi oceňujeme skutečnost, že si přejete pomoci svému blízkému zůstat i s vážnou nemocí doma, v kruhu rodiny.

Elektronický formulář - Žádost o přijetí do domácí hospicové péče

Žádost o přijetí do domácí hospicové péče.doc

Hledáme dobrovolníky pro domácí hospicovou péči

Naplňte smysluplně svůj volný čas a věnujte se klientům domácí hospicové péče. Dobrovolnická činnost se orientuje na lidskou péči a provázení. Pokud si netroufáte přímo na kontakt s nemocným či rodinou, přijďte nám pomoci s organizačními či čistě praktickými záležitostmi. Podrobnější informace zde

Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové.pdf

KONTAKT:

Mgr. Jana Křížová
koordinátor domácí hospicové péče

adresa:  Brněnská 305, 666 01 Tišnov
tel.: 534 008 133
mobil:   731 625 501
email: jana.krizova@tisnov.charita.cz
web: http://www.tisnov.charita.cz

Službu podporují:

"Služba Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov je realizována za finanční podpory města Tišnova."
"Provoz Domácí hospicové péče Oblastní charity Tišnov finančně podporuje město Kuřim." 
"Provoz Domácí hospicové péče Oblastní charity Tišnov spolufinancuje Jihomoravský kraj." 

logo TišnovLogo_MestoKurim_RGBLogotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Naše služby by nemohly fungovat i bez podory ostatních dárců. Podívejte se, kdo to je.

Seznam lidí

Mgr. Křížová Jana - koordinátor Domácí hospicové péče