Adresář

Chráněné bydlení Skryje

Tel.: 534 008 340, 734 860 771
Skryje 19, Skryje, 594 55
Vedoucí služby: Hana Svobodová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

doprava uživatele do zařízení, k lékaři, na poštu, na úřad, na volnočasové aktivity apod.

 

Více informací o službě se dočtete ZDE.

 

 

 

 

Seznam lidí