Společně jsme v roce 2022 mnohé dokázali
5. ledna 2023 Články

Společně jsme v roce 2022 mnohé dokázali

Děkujeme za důvěru, spolupráci a podporu, které se nám dostalo v roce 2022. Společnými silami se daří rozvíjet naše služby a posouvat je blíže k lidem. V uplynulém roce se tak mimo jiné podařilo otevřít novou pobočku nízkoprahového klubu v Kuřimi, pořídit dva automobily pro terénní služby, získat nové prostory pro práci s klienty s mentálním postižením, zřídit kontaktní místo pomoci ukrajinským uprchlíkům, zajistit úhradu školních obědů dětem z rodin v nouzi a lidi bez domova zapojit do práce za stravenky. Ale žili jsme i zábavou - oslavili jsme společně charitní výročí a ze soutěže jsme si přivezli ocenění za naši fundraisingovou kampaň. 

Děkujeme, že stojíte při nás a podílíte se s námi na pomoci lidem z našeho regionu. Každý rok je pro nás výzvou, nechceme usnout na vavřínech, ale rozvíjet naše služby, profesionalizovat je a zpřístupňovat lidem.
Je toho spousta, co minulý rok přinesl. Mnohé projekty mohly být realizovány nebo dofinancovány jen díky Vaší podpoře - drobných i větších dárců z řad široké veřejnosti a firem v regionu. Chceme se s vámi tak o některé události z minulého roku podělit a poděkovat za vaši podporu, díky které se naše činnost na Tišnovsku a Kuřimsku posunula zase o něco dál.

Rok 2022 přinesl:

 • Zavedení nových čteček do praxe snížilo významně administrativní zátěž našich pečovatelek a přineslo tak více času na práci s klienty.
 • 2 nové automobily z projektu prostřednictvím MAS Brána Brněnska pomohly obnovit vozový park naší terénní Pečovatelské a Odlehčovací služby.
 • Slavnostní notevření nové pobočky Nízkoprahového klubu pro děti a mládež v Kuřimi završilo společnou snahu tišnovské Charity a města Kuřim.
 • Nízkoprahové kluby v Tišnově, Lomnici i Kuřimi se zapojily do projektu, v rámci kterého pomáhaly dětem, které doma nemají ideální podmínky, s doučováním i přípravou na přijímací či závěrečné zkoušky.
 • Nové prostory pro Sociální rehabilitaci v centru Tišnova učiní tuto službu dostupnější i pro další klienty s lehkým mentálním postižením z našeho regionu. Doposud se nacházela pouze v prostorách Chráněného bydlení ve Skryjích. 
 • Úhradou školních obědů jsme přinesli dětem z rodin v nouzi možnost usednout společně se spolužáky k teplému jídlu.
 • Nový sterilizátor nahradil již nevyhovující starší zařízení a významným způsobem tak ulehčil práci charitních sester poskytujících zdravotní péči přímo v domácnostech pacientů.
 • Ve spolupráci s městem Tišnov jsme zapojili lidi bez domova do pravidelné práce za stravenky, v rámci které se podíleli na úklidu města.
 • Začínáme propojovat osamělé lidi s dobrovolníky - v rámci našeho dobrovolnického centra a programu "Dobré srdce domů" budou trávit naši dobrovolníci čas s osamělými lidmi.
 • Charitní e-shop, spuštěný koncem roku v rámci naší předvánoční kampaně, přinesl našim příznivcům komfortnější způsob podpory charitní činnosti nákupem dárků a dárkových poukázek.
 • Kontaktní místo pomoci ukrajinským rodinám na Tišnovsku pomáhá od začátku konfliktu na Ukrajině materiálně i sociálním poradenstvím uprchlíkům v našem regionu.
 • Zapojili jsme se do celorepublikové iniciativy Běhy pro hospice - díky spolupráci se Sokoly teď může Pochod župou perštejnskou podpořit i tišnovský domácí hospic.
 • A žili jsme i zábavou - společně jsme v areálu Porta Coeli oslavili 15 let činnosti tišnovské Charity a ze soutěže Zlatý středník jsme si odvezli ocenění za kampaň "Naše Panda už je stará".

Ale především jsme v rámci našich služeb denně pomáhali desítkám klientů

Uplynulý rok přinesl nespočet silných lidských příběhů, s kterými jsme se setkali v rámci naší charitní práce. Mnozí lidé v těžké životní situaci, zkoušení nemocí, smutkem z odcházení, samotou, lidé v sociální nouzi nebo úplně bez domova našli i díky vám podporu a pomoc v našich službách. 

Děkujeme za spolupráci v roce 2022 a těšíme se, že nám i v roce 2023 zachováte svou přízeň!

Pokud jste nám během roku 2022 zaslali finanční dar a dosud neobdrželi od nás potvrzení o daru pro odpočet z daní, napište nebo zavolejte našemu fundraiserovi Vojtěchu Trmačovi, vojtech.trmac@tisnov.charita.cz, 735 749 746.

Chcete se stát naším dárcem i vy nebo svou dosavadní jednorázovou podporu přetavit v pravidelný každoměsíční dar? Podrobnější informace jak podpořit činnost Oblastní charity Tišnov najdete na https://tisnov.charita.cz/podporte-nas/. Děkujeme!