OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

 

Tišnovská oblastní charita je organizační složkou Diecézní charity Brno. Vznikla 1.1. 2007 a svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství. Prvotní impuls k založení tišnovské Charity přišel od občanů tohoto regionu na základě jejich poptávky po ošetřovatelských službách.

 

 

 

 

POSLÁNÍ CHARITY:

Prostřednictvím charitních služeb nabídnout pomocnou ruku, podporu a porozumění všem lidem v nepříznivé sociální situaci, nouzi a problémech, na které nestačí vlastními silami.

 

KONTAKT:

Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov

Ing. Jaroslava Klapalová - ředitelka OCH
adresa kanceláře správy:  Tyršova 391, 666 01 Tišnov


tel.: 534 008 133  
mobil: 731 136 197
email: tisnov@charita.cz
web: http://www.tisnov.charita.cz