Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Jana Boudná, DiS.

vedoucí zařízení, sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Tel: 775 147 888    jana.boudna542/542tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Bc. Pavla Caudrová

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 215    tks611/611tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Bc. Markéta Horáková Lazarová

fundraiserka, projektová manažerka
Tel: 735 749 746    marketa.horakovalazarova765/765tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Ing. Lenka Kabrhelová

personalistka
Tel: 534 008 133, 731 646 871    tisnov723/723tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Ing. Jaroslava Klapalová

ředitelka
Tel: 534 008 133, 731 136 197    jaroslava.klapalova243/243tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Jana Křížová

koordinátor domácí hospicové péče
Tel: 731 625 501    jana.krizova966/966tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Hana Mácová

koordinátor pečovatelské a odlehčovací služby
Tel: 731 626 074    hana.macova376/376tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Ing. Jana Marečková

projektový manažer
Tel: 730 849 253    jana.mareckova562/562tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Alena Melousková

účetní
Tel: 534 008 133, 731 626 075    alena.melouskova112/112tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Bc. Jana Pustinová

sociální pracovník
Tel: 733 290 571    jana.pustinova233/233tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek, charitní záchranná síť
Tel: 739 482 037    marta.remanova898/898tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

vedoucí zařízení Pečovatelská a odlehčovací služba
Tel: 739 389 132    lenka.sodomkova527/527tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Zuzana Švábová

vedoucí zařízení Charitní ošetřovatelská služba
Tel: 549 410 779, 736 523 684    zuzana.svabova774/774tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Hana Svobodová, DiS

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340    hana.svobodova839/839tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Eva Urbánková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 731 453 275    eva.urbankova911/911tisnov.charita.cz
Oblastní charita Tišnov