Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Lenka Kabrhelová

personalistka
Tel: 534 008 133, 731 646 871    abFx5f4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Bc. Pavla Caudrová

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 215    adFjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

vedoucí zařízení Pečovatelská a odlehčovací služba
Tel: 739 389 132    7.AuRWigZhzu5f56LTGs9.enT-uk87j7T-M
Oblastní charita Tišnov

Hana Mácová

koordinátor pečovatelské a odlehčovací služby
Tel: 731 626 074    38AkO_59-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Zuzana Švábová

vedoucí zařízení Charitní ošetřovatelská služba
Tel: 549 410 779, 736 523 684    gnMk4Z2kc8oy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Hana Svobodová, DiS

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340    38AkOclgXhqy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Jana Boudná, DiS.

vedoucí zařízení, sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Tel: 739 247 942    58AkO0emZgnjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Jana Křížová

koordinátor domácí hospicové péče
Tel: 731 625 501    58AkO9haghIkQOQl4lAy.W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Tišnov

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek, charitní záchranná síť
Tel: 739 482 037    88EDRWh_88Ay.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Eva Urbánková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 731 453 275    0onh_b679dBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g
Oblastní charita Tišnov