Marta Rémanová, DiS.

  • Tel.: 739 482 037

pracovník pro vztahy s veřejností

vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek

kontaktní osoba charitní záchranné sítě


Organizace:


Seznam zařízení:

Půjčovna kompenzačních pomůcek - vedoucí zařízení

Seznam služeb: