Marta Rémanová, DiS.

  • Tel.: 739 482 037
  • marta.remanova228/228tisnov.charita.cz
  • pracovník pro vztahy s veřejností, vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek, charitní záchranná síť

pracovník pro vztahy s veřejností

vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek

kontaktní osoba charitní záchranné sítě


Organizace:


Seznam zařízení:

Půjčovna kompenzačních pomůcek - vedoucí zařízení Charitní záchranná síť - pracovník humanitární a rozvojové pomoci

Seznam služeb:

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek - vedoucí zařízení Charitní záchranná síť - pracovník humanitární a rozvojové pomoci