Jana Boudná, DiS.

  • Tel.: 739 247 942

Organizace:


Seznam zařízení:

Klub Čas Tišnov - sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Seznam služeb:

Klub Čas Tišnov - sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež