Jana Boudná, DiS.

  • Tel.: 775 147 888
  • jana.boudna406/406tisnov.charita.cz
  • vedoucí zařízení, sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Organizace:


Seznam zařízení:

Klub Čas Tišnov - sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Seznam služeb:

Klub Čas Tišnov - sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež