Půjčovna kompenzačních pomůcek

Změna adresy od září 2017 - Jungmannova 83, Tišnov, 666 01 Vedoucí zařízení: Marta Rémanová, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Marta Rémanová, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam služeb: