Chráněné bydlení Skryje

Skryje 19, Skryje, 594 55 pošta: Dolní Loučky
  • Tel.: 534 008 340, 734 860 771
 

Poznámka: V případě zájmu o obě sociální služby –tj.  Chráněné bydlení Skryje a Sociální rehabilitace Skryje je nutné žádosti podávat  zvlášť. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách  jednotlivých služeb v menu „Služby OCH Tišnov“.   

Oblastní charita Tišnov

Seznam služeb: