Milí koledníci a dárci,

dovolte, abych Vám jménem Oblastní charity Tišnov poděkovala za podporu a vstřícnost, s jakou jste v samém začátku letošního roku přijali Tříkrálovou sbírku. V letošním roce se v rámci tišnovského děkanství zapojilo do koledování více než 1300 dobrovolníků, kterým štědří dárci věnovali do jejich charitních pokladniček 1 668 873,- Kč, což je o 109 982 Kč více než v loňském roce.

Děkujeme všem koledníkům, kteří v chladném zimním počasí s radostí přinášeli požehnání do našich domovů a vykouzlili úsměv na naší tváři. Poděkování patří také všem dárcům, kteří tříkrálové koledníky vlídně přijali, přispěli do jejich pokladniček a vytvořili tak jedno velké společenství se zájmem o dobrou věc.

Převážná část výtěžku Tříkrálové sbírky zůstává v našem regionu a umožní nám tak pomáhat konkrétním lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Prostředky použijeme na podporu a zkvalitnění našich sociálních a zdravotních služeb, zejména pak na nově se rozvíjející službu Domácí hospicové péče.

Vzrůstající výše výtěžku z Tříkrálové sbírky je pro všechny zaměstnance naší oblastní charity potvrzením důvěry, kterou v naše služby máte a zároveň velkou motivací a závazkem tuto důvěru naplňovat a prohlubovat.

Ing. Jaroslava Klapalová

ředitelka Oblastní charity Tišnov

 

 

ZÁMĚRY NA VYUŽITÍ TŘÍKRALOVÉ SBÍRKY 2019

  • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje.

Podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podporu při jejich seberealizaci a rozvoje schopností. Např. pořízení vybavení, zvyšování kvality služeb, popřípadě osobní náklady.

  • Pečovatelská a ošetřovatelská služba

Podpora terénních služeb formou rozvoje a případného rozšíření. Dále bude zvažován nákup automobilu. Vybavení vozového parku je nezbytné pro dobré fungování těchto služeb. Cílem je poskytnutí péče většímu počtu klientů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

  • Domácí hospicová péče

Podpora a rozvoj domácí hospicové péče. Zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

  • Odborné sociální poradenství – Poradna Porta Tišnov

Podpora kvalitního poskytování odborného poradenství. Jedná se o činnost, o kterou je velký zájem a počet uživatelů se stále zvyšuje.

  • Charitní záchranná síť

Zaměřuje na pomoc lidem v akutní nouzi, kteří propadají sítem státního sociálního systému, žijí tak na hranici důstojného života a potřebují zabezpečit základní životní potřeby. Zprostředkovává kontakt na další sociální služby, duchovní či psychologickou pomoc.  .

  • Humanitární pomoc

Podpora humanitární pomoci u nás i v zahraničí.

  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Podpora dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Cílem je poskytnout službu klientům v rámci nízkoprahového zařízení. Rozšiřování mimoklubových aktivit, případně hrazení části provozních nákladů.

  • Dobrovolnické centrum

 Podpora dobrovolnictví. Cílem je získat finanční prostředky pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity.

  • Budování zázemí služeb OCHT

V souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v dalším rozšiřování prostor, budování zázemí a jeho vybavení.

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Běleč18 140 Kč
Bor1950 Kč
Borač217 852 Kč
Braníškov210 805 Kč
Březina214 741 Kč
Brumov29 210 Kč
Brusná14 848 Kč
Bukovice14 947 Kč
Býšovec14 690 Kč
Čebín1040 798 Kč
Černvír16 280 Kč
Česká437 040 Kč
Chlébské12 779 Kč
Chudčice634 809 Kč
Deblín1458 145 Kč
Dolní a Horní Čepí15 426 Kč
Dolní a Horní Loučky1850 531 Kč
Doubravník429 320 Kč
Drahonín15 270 Kč
Drásov640 556 Kč
Hájek,Hajánky17 098 Kč
Heroltice113 300 Kč
Hluboké Dvory16 210 Kč
Hradčany623 949 Kč
Hvozdec213 085 Kč
Jamné16 380 Kč
Jilmoví14 258 Kč
Jinačovice823 871 Kč
Kaly17 458 Kč
Katov115 007 Kč
Klokočí13 200 Kč
Kovářová12 220 Kč
Křižínkov18 650 Kč
Křoví525 687 Kč
Kuřim48135 437 Kč
Kuřimská Nová Ves18 070 Kč
Kuřimské Jestřabí113 840 Kč
Lažánky734 110 Kč
Lažany210 284 Kč
Lipůvka656 675 Kč
Litava14 780 Kč
Lomnice842 069 Kč
Lomnička420 119 Kč
Lubě17 802 Kč
Lubné16 757 Kč
Malhostovice721 538 Kč
Maňová,Pern.Jestřabí,Křižovice28 990 Kč
Maršov211 854 Kč
Moravecké Pavlovice11 740 Kč
Moravské Knínice1641 836 Kč
Nedvědice1144 805 Kč
Nuzířov13 363 Kč
Ochoz u Tišnova16 170 Kč
Olší26 050 Kč
Osiky16 648 Kč
Předklášteří656 036 Kč
Radoškov12 997 Kč
Rašov212 551 Kč
Řepka16 500 Kč
Říkonín12 550 Kč
Rohozec29 930 Kč
Rojetín15 293 Kč
Sentice413 722 Kč
Šerkovice212 719 Kč
Skorotice11 150 Kč
Skryje13 099 Kč
Smrček12 793 Kč
Štěpánovice221 599 Kč
Strhaře18 017 Kč
Svatoslav514 315 Kč
Synalov18 640 Kč
Tišnov39239 336 Kč
Tišnovská Nová Ves15 180 Kč
Újezd a Chytálky29 479 Kč
Unín211 262 Kč
Veselí13 350 Kč
Veverská Bítýška1797 111 Kč
Vohančice210 865 Kč
Vratislávka17 100 Kč
Všechovice37 903 Kč
Zahrada16 525 Kč
Žďárec318 340 Kč
Železné318 059 Kč
Žernovník28 230 Kč
Zhoř13 775 Kč
Koleda celkem3441 668 873 Kč
Rozpečetěno 344 z 344 (100%) úředně zapečetěných pokladniček.