Tříkrálová sbírka 2018

Lidé rádi pomáhají - poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018 

Milí dárci, koledníci a přátelé Tříkrálové sbírky,
jménem Oblastní charity Tišnov bych vám ráda srdečně a upřímně poděkovala za letošní účast na Tříkrálové sbírce, která se již stala tradicí. Děkuji farnostem, zástupcům městských i obecních úřadů a všem těm, kteří pomáhají sbírku uskutečnit a věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Jsem vděčná za vaše laskavá srdce, projevy dobré vůle, soucitu a lidskosti odrážejících se ve štědrých příspěvcích. Jejich výše se opět vyšplhala nad všechna očekávání. Při pohledu na výsledek Tříkrálové sbírky 2018 se raduji z toho, že lidé tak rádi pomáhají. Obětavosti a nezištné pomoci, s nimiž se na sbírce podílíte, si nesmírně vážím. Pro všechny z nás, kteří v rámci Oblastní charity Tišnov působí, je tato vaše účast ohromnou motivací. Vnímám ji jako potvrzení, že charitní služby mají v Tišnovském regionu své opodstatněné místo a hluboký význam. 

V Tříkrálové sbírce 2018 se v tišnovském děkanství podařilo vybrat částku 1 558 890,55 Kč, což je o 96 693,55 Kč více nežli v loňském roce. 

Tříkrálové poselství přinášelo do domovů zdejších obyvatel více než 1 300 koledníků, pečetilo se 323 pokladniček.

Výtěžek Tříkrálové sbírky se z velké části vrací do těch oblastí, kde byly finance darovány a je určen převážně pro potřeby daného regionu. Darovaná částka bude stejně jako v minulých letech podporovat a rozvíjet především služby OCH Tišnov. Prostřednictvím těchto služeb je nabídnuta pomocná ruka všem lidem v tíživé situaci, kterých rok od roku přibývá.

Záměry a plánované využití Tříkrálové sbírky pro rok 2018:

  • Podpora Charitní záchranné sítě na Tišnovsku, jejímž hlavním posláním je pomoc lidem v nouzi, kteří propadli sítí státní pomoci nebo i přes poskytnutou státní pomoc žijí stále pod hranicí důstojného života.
  • Nákup osobního automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tišnov, díky kterému se zlepší dostupnost služeb ke klientům. Zároveň je nutná i postupná obnova stávajícího vozového parku organizace. Zdravotní sestry a pečovatelky používají denně automobil při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okolních vesnic a hůře dostupných samot.
  • Pomoc lidem v sociální nouzi.
  • Humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
  • Podpora a rozvoj ostatních služeb OCH Tišnov s přihlédnutím k akutním a aktuálním potřebám klientů.

 Podpořením charitního díla jste vyjádřili lidský soucit a touhu pomoci lidem v nouzi.

Ing. Marcela Dvořáková
ředitelka Oblastní charity

Fotografie koledníků :-):

ts koledníci u starostyfara20180107_092856
U pana starosty Tišnova            Lomnice

20180107_09284320180107_10024720180107_102737IMG_20180107_103856
                                                                                                                        nejmladší koledník v Lomnici :)

příchod do kostelapan farářpříchod do kostela
Požehnání koledníků v Lomnici

IMG_20180105_103209DSC_0060DSC_0059
Tři králové na SŠ a ZŠ Tišnov

DSC_0222DSC_0239received_1813063042037297
Horní a Dolní Loučky                                                                    Litava, Olší

26693054_1818593351515213_994820326_o26696650_1818622578178957_444477145_n26648405_777020375819127_409590311_n
Kuřimské Jestřabí

Králové V.BítýškaDSCN1880IMG_2230
Veverská Bítýška            Žernovník                                   Deblín

ATT32008ŠerkoviceTKS Malh.2018-02
Křoví                                           Šerkovice                                   Malhostovice

P1070218 červenýkoledníci BřezinaMoravské Knínice
Černvír                                       Březina                            Moravské Knínice

Lazanky_2018_14_1_dLazanky_2018_14_1_gLazanky_2018_14_1_cLazanky 2018_14_1_a
Lažánky

Holasice_2018_14_12_eHolasice_2018_14_12_fHolasice_2018_14_1_b
Holasice

 

Tříkrálové poselství

Chtěla bych vyprávět příběh, který se stal během Tříkrálové sbírky v jedné vesnici v okolí Tišnova. S velkou radostí a nadšením mi jej sdělovali:

"Co si pamatuji, byl to takový dům, kterému se raději všichni vyhýbali. Ne, že by samotný dům byl vzhledem horší než ostatní. Jeho šedá fasáda zapadala mezi okolní obydlí, ale pověst obyvatel domu byla už delší dobu nevalná. Říkalo se, že pán, který tam žije, se s nikým nestýká, a prý i k velkým nesnázím s ním docházelo. Raději se mu každý vyhne.
Když jsme se během Tříkrálové sbírky v naší vesnici k tomu domu blížili, chtěli jsme jen tak projít okolo a pokračovat dále. Napadlo mne ale, abychom tam zašli. Nedejme na lidské řeči, vždyť toho muže ani neznáme.
A od myšlenky nebylo daleko ke skutku. Už jsme zvonili a stáli s Tříkrálovými koledníky ve dveřích. Čekali jsme jen chvíli, než se otevřely dveře a spatřili mírně udivený pohled staršího muže.
Při písni „My tři králové jdeme k vám“ se mi zdálo, že jsem zahlédla malé perličky slz v jeho očích.
S dojetím nás pozval dál a povídá: „Už dlouho u nás nikdo z vesnice nebyl. A tak velkou poctu, že samotní Tři králové mne navštívili, jsem ještě nezažil. Vítám vás a jsem moc rád, že jste přišli.“
Třem králům se za jejich vzácnou návštěvu odměnil sladkostmi a přidal také něco do pokladničky.
A my jsme odcházeli s nádherným pocitem, že jsme Tříkrálové poselství mohli přinést do všech domů v naší vesnici.
Být velkorysí je krásné. A velkorysost je výsada králů."

Pavla Caudrová / koordinátor Tříkrálové sbírky