Tříkrálová sbírka 2016

       

                  „Na našich rtech má vždy být úsměv pro každé dítě, kterému pomáháme, pro každého člověka, jemuž sloužíme nebo mu dáváme lék. Bylo by těžkou chybou podávat jen lék. Musíme dávat své srdce.“

Matka Tereza

Milý dárci, koledníci a přátelé Tříkrálové sbírky,

Oblastní charita Tišnov upřímně děkuje Všem vzácným lidem, kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme farnostem, zástupcům městských i obecních úřadů a Všem, kdo pomáhají sbírku organizovat a věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Jsme nesmírně vděčni za Vaše štědré příspěvky do pokladniček. Koledníkům pak za radost, kterou rozdali svým přáním štěstí, zdraví a pokoje i přes značnou nepřízeň počasí. Díky nim se sbírka stává součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.

V Tříkrálové sbírce 2016 se v tišnovském děkanství podařilo vybrat částku 1 299 963 Kč, což je o 80 031 Kč více jako v loňském roce.

Na sbírce se podílelo přibližně 50 asistentů a 1130 koledníků. Bylo použito 282 pokladen. Všem Vám patří velké díky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky se v z velké části vrací do oblastí, kde byly finance vybírány a je určen převážně pro potřeby daného regionu. A těch potřeb bude, předpokládáme, v letošním roce více než jindy vzhledem k novému financování z krajů. Proto tříkrálové peníze využijeme opravdu pro místní potřebné.

Pro rok 2016 plánujeme rozvoj stávajících služeb. Jedná se o podporu terénních služeb i pořízením auta, bez kterého se Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba neobejde. Chceme, aby byla péče dostupná pro všechny seniory i v odlehlejších oblastech. A je nutné dobudovat pro tyto služby i potřebné vybavení a zázemí.

Tříkrálové peníze pomohou i klientům s mentálním postižením v Chráněném bydlení a sociální rehabilitaci ve Skryjích, a také dětem a mládeži v  Nízkoprahovém zařízení  - Klubu ČAS v Tišnově a v Lomnici. Chceme vzhledem k rostoucímu zájmu rozšířit půjčovnu kompenzačních a zdravotnických pomůcek, podpořit sociální poradenství a činnost dobrovolníků.

Jsme rádi, za Vaši velkou pomoc a laskavé srdce.  A proto Vám chceme ještě jednou poděkovat za to, že nám pomáháte pomáhat.

 

                                                                                                                    Ing. Jana Marečková
                                                                                                        zástupkyně ředitelky Och Tišnov

ČERPÁNÍ TKS 2016.pdf

Projekt TKS 2016

 Ošetřovatelská služba – spoluúčast na projektu Rozvoj domácí ošetřovatelské péče

– dofinancování projektu Ministerstva zdravotnictví v částce 10 % celkových nákladů.
Z Tříkrálové sbírky 2016 byla čerpána částa 67 380,16 Kč.

  Byl pořízen osobní automobil, který zabezpečí operativní přesuny zdravotních sester, lepší dostupnost péče do všech částí území a mobilní propojení potřebami cílové skupiny.
  Služba byla vybavena notebooky, aby byla veškerá zdrav. dokumentace vedena elektronicky, byla pro všechny čitelná a dalo se na ni operativně navázat.
  Byly nakoupeny zdravotnické a kompenzační pomůcky (koncentrátor kyslíku, sterilizátor, vertikalizační stojan, tonometr, elektricky polohovatelná lůžka, toaletní křesla, stolky k lůžku, chodítka, antidekubitní matrace s kompresorem, aj.). K péči o cílovou skupinu v domácím prostředí je nezbytně nutné mít pomůcky pro jejich vyšetření, hygienu a provádění zdravotnických výkonů.

 

Fotogalerie:

Olší

 Deblín

Lomnice a Brumov

Kuřimské Jestřabí

Žernovník