Tříkrálová sbírka 2011 

Z výsledků koledování v OCH Tišnov máme ohromnou radost a věříme, že potěší i vás. Velmi si vážíme nezištné a prospěšné práce desítek lidí, kteří se do sbírky jakkoliv zapojují a mnohokrát jim za pomoc a podporu děkujeme, stejně tak jako dárcům, jejichž štědrost je pro nás velikou motivací a závazkem vůči oblasti našeho působení.

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

„Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše, naši koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. „V neposlední řadě chceme nabádat představitele politické i veřejné správy k udržení sociálního smíru a odstraňování sociální nerovnosti, protože snižováním sociálních výdajů se nouze a chudoba ještě více prohlubují.“

Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci v dětském věku, převlečení za bájné tři krále (mudrce z východu), kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit malému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů v lednu. Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, vedoucí má u sebe průkazku koledníka.

 

Všechny ty, ke kterým tři králové v době 2. – 14.1.2011 dorazí prosíme o vstřícnost k nim a děkujeme za vaši podporu. Všichni koledníci jsou dobrovolníci, neplyne jim z toho žádný zisk. Může je těšit pouze vaše podpora, úsměv a vlídné slovo. O Tříkrálové sbírce budeme nadále informovat na webových stránkách Charity. Děkujeme.

Oblastní charita Tišnov tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Tři králové se na Facebooku vydali na pouť z Brna do Prahy po D1. Pomozte jim překonat vzdálenost 200 km. Každý "fanoušek", kterému se líbí Tříkrálova sbírka, znamená symbolických 100m na této cestě. Aby tuto cestu ušli, potřebuje Tříkrálová sbírka 2000 "fanoušků". Přidejte se k nám na Facebooku a šiřte tuto zprávu mezi své přátelé a známé, aby se nám podařilo královsky propojit českou a moravskou metropoli. Doufáme, že se to podaří!

 

Celkový výtěžek TS 2011 v jednotlivých obcích (spočteno 100% pokladen): 

Běleč, Křeptov: 6.400,00 Kč
Braníškov: 8.010,00 Kč
Brumov: 8.467,00 Kč
Brusná: 1.776,00 Kč
Březina: 8.963,00 Kč
Čebín: 24.462,00 Kč
Česká: 24.197,00 Kč
Deblín, Čížky, Braníškov, Úsuší, Nelepeč, Žernůvka: 50.585,00 Kč
Dolní Loučky, Horní Loučky, Újezd u Tišnova, Chytálky: 38.714,00 Kč a 5 €
Doubravník, Borač, Maňová, Pernštejnské Jestřabí, Křížovice: 40.003,00 Kč
Drásov: 25.072,00 Kč
Heroltice: 8.840,00 Kč
Hluboké Dvory: 1.433,00 Kč
Hradčany: 15.657,00 Kč
Hvozdec: 7.356,00 Kč
Chudčice: 15.779,00 Kč
Jinačovice: 13.850,00 Kč
Kaly: 3.101,00 Kč
Katov: 7.302,00 Kč
Křižínkov: 4.854,00 Kč
Křoví: 20.832,00 Kč
Kuřim: 124.992,00 Kč
Kuřimská Nová Ves: 4.310,00 Kč
Kuřimské Jestřabí: 5.100,00 Kč
Lažánky: 23.656,00 Kč
Lipůvka, Svinošice: 32.329,00 Kč
Lomnice, Řepka, Veselí: 35.443,00 Kč
Lomnička: 17.717,00 Kč
Lubě: 5.595,00 Kč
Malhostovice: 17.472,00 Kč
Maršov: 11.493,00 Kč
Moravské Knínice: 27.426,00 Kč
Nedvědice: 18.199,00 Kč a 5 €
Ochoz u Tišnova: 3.825,00 Kč
Olší, Litava, Drahonín, Bor, Klokočí: 11.700,00 Kč
Osiky: 4.670,00 Kč
Předklášteří: 38.024,00 Kč
Rašov: 5.862,00 Kč
Rojetín: 2.593,00 Kč
Sentice: 5.577,00 Kč
Strhaře, Žleby: 5.960,00 Kč
Svatoslav: 12.165,00 Kč
Synalov: 4.649,00 Kč
Štěpánovice: 13.412,00 Kč
Tišnovská Nová Ves: 1.398,00 Kč
Tišnov: 157.742,00 Kč
Veverská Bítýška: 60.899,00 Kč
Vratislávka: 3.790,00 Kč
Všechovice: 5.914,00 Kč
Zahrada: 3.490,00 Kč
Žďárec, Ostrov, Víckov: 12.286,00 Kč
Železné: 15.179,00 Kč
CELKEM: 1.028.520,00 Kč

Za ty, kterým je pomoc určena moc děkujeme všem dárcům, koledníkům, a těm, kteří se podílejí na tomto krásném výsledku.
Díky za vaši přízeň !!

ČERPÁNÍ TKS ROK 2011.docx