Charitní záchranná síť

Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

Forma pomoci:

  • Okamžitá pomoc

Okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi, hmotná pomoc, zprostředkování kontaktů na instituce, které umožní uspokojivé řešení nepříznivé životní situace.

  • Poskytnutí materiální pomoci

Poskytnutí potravin, hygienických potřeb, oblečení.

  • Zprostředkování  duchovní pomoci

Spolupráce s pastoračními asistenty, duchovními a psychologem.

  • Zprostředkování návazné pomoci

 Navázání kontaktu se sociálními službami a institucemi, které řeší nepříznivou situaci člověka, v odůvodněných případech doprovázení na úřadech.

Oblastní charita Tišnov poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami nebo pomocí nejbližšího okolí.

Pomoc je poskytnuta na základě proběhlého sociálního šetření a za splnění stanovených podmínek. 

NEBOJTE SE A ŘEKNĚTE SI O POMOC.                              UPOZORNĚTE NÁS NA LIDI V NOUZI.

 

Kontakt

Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
mob.: 739 482 037, e-mail: marta.remanova@tisnov.charita.cz
Koordinátorka pomoci: Marta Rémanová, DiS. 

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám