Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje domácí péči občanům, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje navštěvovat praktického lékaře. Zkušené registrované zdravotní sestry zajišťují zdravotnickou péči 24 hodin denně, služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Projekt Charitní ošetřovatelská služba přešel v červenci 2008 pod vedení Oblastní charity Tišnov. CHOS byla zřízena a dlouhá léta spravována Oblastní charitou Rajhrad, za což jí patří nemalý dík.

Ošetřovatelská služba poskytuje především zdravotnické úkony:

  • odběry biologického materiálu
  • aplikace injekcí, infuzí a ostatních léků
  • měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls ...
  • péče o diabetiky, včetně nácviku a aplikace inzulínu
  • lokální ošetření - převazy pooperačních ran, proleženín, bércových vředů
  • ošetřovatelská rehabilitace po cévních mozkových příhodách, po úrazech, v rámci rekonvalescence
  • ošetřování stomií
  • cévkování, klysma, ošetřování katetrů
  • péče o nemocné upoutané na lůžko
  • spolupráce s rodinou v péči o klienta v terminálním stádiu onemocnění 

KONTAKT:

Zuzana Švábová - vrchní sestra
adresa: Brněnská 305, 666 01 Tišnov
mobil: 736 523 684
email: zuzana.svabova@tisnov.charita.cz
web: http://www.tisnov.charita.cz

Rozlišení Ošetřovatelské a Pečovatelské služby