Služby OCH Tišnov SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TIŠNOV

SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TIŠNOV PODPORUJE MĚSTO TIŠNOV

„Sociální rehabilitace Skryje je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

„Chráněné bydlení Skryje je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

„Odlehčovací služba je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

„Pečovatelská služba je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

„Odborné sociální poradenství je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

"Projekt „Zvýšení informovanosti občanů o službách poskytovaných Oblastní charitou Tišnov“ je  realizován za finanční podpory města Tišnova."

„Sociální rehabilitace Skryje 2013 je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

„Chráněné bydlení Skryje 2013 je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2013 je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

„Odlehčovací služba 2013 je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

„Pečovatelská služba 2013 je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

„Odborné sociální poradenství 2013 je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

(Z důvodu kontroly publicity projektu ze strany Města Tišnova, bude informace o podpoře zobrazována po dobu 5 let od skončení realizace projektu.)