Níže popsaný projekt je bohužel aktuálně pozastaven. S jeho obnovením se počítá zhruba od měsíce března či dubna 2019. Výdej potravin probíhá zatím z vlastních zdrojů Oblastní charity Tišnov dle stanovených pravidel.

 

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí:

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí přináší Charitě v Tišnově možnost poskytování potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám.

Pomoc je poskytována anonymně, formou balíčků s potravinami či hygienickými potřebami. Je určena především pro materiálně deprivované rodiny s dětmi, osobám bez domova nebo osobám ohroženým ztrátou bydlení, dále neúplným rodinám s nízkou pracovní intenzitou a dalším osobám ve vážné sociální nouzi.

Potřebným jsou nabízena i doprovodná opatření – nabídka pomoci při řešení jejich aktuální sociální situace. Může to být poradenství, posílení finanční gramotnosti, zprostředkování sociální služby apod.

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II je podpořen finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu.

Projekt probíhá od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018

Výdejní místo: Ráboňova 116, 666 01 Tišnov - přízemí budovy
Výdejní doba:  úterý od 9:00 do 11:00 hodin

Kontakt:

Potravinová pomoc:

Marta Rémanová, DiS.
mobil: 739 482 037

Poradna Porta:

Mgr. Eva Urbánková                                                                                                                                                  tel.: 534 008 134                                                                                                                                                  mob: 731 453 275
email: poradna@tisnov.charita.cz
web: http://www.tisnov.charita.cz

PMP plakat A3

FEAD MPSV RGB