Oblastní charita Tišnov

Pomoc lidem v nouzi 

Oblastní charita Tišnov poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami nebo pomocí nejbližšího okolí.

Jedná se o
- krizovou pomoc v akutní nepříznivé sociální situaci - hmotná pomoc, zprostředkování kontaktu na další instituce
- materiální pomoc - potraviny, hygienické potřeby, léky, oblečení 

Pomoc je poskytnuta na základě proběhlého sociálního šetření a za splnění stanovených podmínek. 

chleba

Kontakt

Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
mob.: 731 453 275, e-mail: poradna@tisnov.charita.cz
Koordinátorka pomoci: Mgr. Jana Křížová 

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám