Oblastní charita Tišnov

Lékař na pohotovostní služby domácí hospicové péče

Tišnovsko a Kuřimsko Dohodou výběrové řízení
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Křížová

koordinátor domácí hospicové péče
Tel.: 731 625 501 E-mail: jana.krizova@tisnov.charita.cz

Domácí hospic Porta Vitae  Oblastní charity Tišnov

hledá

Lékaře na DPP

na pokrytí pohotovostí během pracovního týdne i víkendů

Potřebujeme:

-         Pohotovost na telefonu jako zázemí pro zdravotní sestry

-         V případě potřeby výjezd k pacientům (aktivní řidič)

-         V ideálním případě atestaci z paliativní medicíny – není nutné

Nabízíme:

-         Smysluplnou a zodpovědnou práci

-         Odpovídající finanční ohodnocení a firemní benefity

-         Materiální vybavení

-         Zázemí spolupracujícího týmu

 

Konkrétní dotazy Vám ráda zodpoví vedoucí Domácího hospice Porta Vitae

Mgr. Marcela Kazdová, tel. 734 149 632