Zůstáváme nablízku všem lidem a potřebujeme vaši pomoc
6. dubna 2020 Články o akcích

Zůstáváme nablízku všem lidem a potřebujeme vaši pomoc

Naše oblastní charita obslouží i v této nelehké době desítky uživatelů. Zajištění péče za současných podmínek je však pro nás podstatně obtížnější, neboť nemáme dostatek účinných ochranných prostředků a desinfekcí. Přesto zůstáváme nablízku a plně k dispozici našim hospicovým pacientům, klientům pečovatelské i odlehčovací služby a domácí zdravotní péče. V určitých směrech dokonce rozšiřujeme naše služby tak, jak si aktuální situace žádá.

Ochranné a desinfekční prostředky jsou velice obtížně k sehnání a jejich vysoká spotřeba i cena v období pandemie znamená pro naši organizaci významnou a zároveň neočekávanou finanční zátěž.

Pomozte nám zůstat nablízku

Víme, že situace dnešních dní je složitá pro každého z nás, ale pokud máte možnost, pak vás prosíme o vaši podporu.

Uvítáme jakoukoliv materiální pomoc - jednorázové rukavice, roušky, respirátory, ochranné brýle, štíty, návleky, bezkontaktní teploměry, desinfekce apod.

Finanční dar  můžete zaslat jednoduše jedním kliknutím přes platební bránu zřízenou Diecézní charitou Brno, která  zaštiťuje činnost naší oblastní charity a snaží se zajistit a distribuovat ochranné prostředky i pro naše služby. Projekt „Zůstáváme na blízku“ naleznete také na darovacím portálu Darujme.cz.

Oblastní charitu Tišnov nebo kteroukoliv její konkrétní službu můžete  podpořit také přímo příspěvkem na náš účet 185897781/0600.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím naši fundraiserku:
Markéta Horáková Lazarová tel. 735 749  746    E: marketa.horakovalazarova@tisnov.charita.cz

Děkujeme vám, že zůstáváte s námi.