Zbavte se exekucí díky Milostivému létu
24. října 2021 Články o akcích

Zbavte se exekucí díky Milostivému létu

Od 28.10.2021 do 28.1.2022 mají lidé jedinečnou a časově omezenou možnost, jak se v rámci akce s názvem „Milostivé léto“ zbavit některých svých dluhů, které mnohdy během let narostly na několikanásobek původní dlužné částky. Možnost zastavení exekuce (osvobození od zbytku dluhu) v rámci Milostivého léta se týká pouze dluhů fyzických osob u takzvaných veřejnoprávních oprávněných (věřitelů). 

Kterých dluhů se Milostivé léto týká?
Milostivé léto lze uplatnit pouze na dluhy, které jsou vymáhány v exekuci a které řeší soudní exekutor. Milostivé léto se tedy netýká daňových a správních exekucí, které jsou nejčastěji vymáhány celní správou, finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení. A netýká se ani dlužníků, kteří jsou v oddlužení.

Možnost zastavení exekuce (osvobození od zbytku dluhu) v rámci Milostivého léta se týká pouze dluhů fyzických osob u takzvaných veřejnoprávních oprávněných (věřitelů). Jedná se zejména o stát (ČR), obce a kraje a jimi založené příspěvkové organizace, státní nebo národní podniky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Českou televizi, některé městské dopravní podniky, ČEZ apod.
Konkrétně se tedy jedná např. o dluhy na zdravotním pojištění, nájmu v obecním bytě, poplatcích za odpad, za parkování, pokuty za jízdy na černo, dluhy za televizní nebo rozhlasové poplatky apod.
Zastavení exekuce v rámci Milostivého léta se naopak netýká např. dluhů vzniklých z úvěrů a hypoték, vymáhání výživného, náhrady škody na zdraví, škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, majetkových trestů uložených za úmyslný trestný čin apod.

Jak postupovat?

Co nejdříve požádejte (nejlépe doporučeným dopisem) exekutora o vyčíslení nezaplacené jistiny (tj. původní dluh bez sankcí, úroků, odměny advokáta apod.).
Jakmile budete znát zbývající výši jistiny, uhraďte ji na účet soudního exekutora spolu s náklady na zastavení exekuce ve výši 907,50 Kč (750,- Kč + DPH).
Musíte tak ale učinit nejpozději do 28.1.2022! Pokud nebude potřebná částka do uvedeného data uhrazena, exekuce vám poběží dál.
Kromě samotného zaplacení je třeba exekutora prokazatelně informovat o tom, že jste Milostivého léta využili. Nejlépe tedy zašlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém uvedete, že jste provedli platbu za účelem využití Milostivého léta dle části 2, čl. IV, bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. Pokud byste exekutorovi uvedenou informaci nezaslali, mohlo by se stát, že vámi zaslané peníze započte jako běžnou splátku.
Následně exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení zbytku dluhu, tj. neuhrazeného příslušenství a vydá písemné rozhodnutí, které bez zbytečného odkladu rozešle.

Pokud se domníváte, že můžete splňovat podmínky Milostivého léta, příp. si nevíte rady s řešením svých dluhů, obraťte se na naši Poradnu Porta Oblastní charity Tišnov (tel.: 731 453 275, poradna@tisnov.charita.cz), kde s vámi vaši situaci individuálně probereme, pomůžeme vám zorientovat se v ní a najít pro vás nejvhodnější řešení.

 

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno Jihomoravským krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je realizováno za finanční podpory města Tišnova.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno z prostředků EU.

 

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

logo Tišnov

10