Vaše vánoční dárky už pomáhají, aby každý mohl zůstat doma
7. ledna 2022 Články o akcích

Vaše vánoční dárky už pomáhají, aby každý mohl zůstat doma

S koncem roku byla završena naše kampaň "Aby každý mohl zůstat doma"  na podporu lidí ve stáří, v závěru života i v akutní nouzi. Prodejem dárků a dárkových poukázek jsme získali celkem krásných 50 389 Kč a celkový výtěžek kampaně včetně finančních darů byl nakonec 160 222 Kč. Z těchto prostředků jsme dofinancovali nezdravotní složku péče našeho tišnovského Domácího hospice Porta Vitae, realizovali nákup čteček čárových kódů pro naše pečovatelky a podpořili Charitní záchrannou síť pro pomoc lidem v akutní nouzi. Děkujeme.  

Z prodeje drobných vánočních dárků a dárkových poukázek do místních obchodů a restaurací jsme získali celkem 50 389 Kč. Celkem jste si pořídili 143 dárků a dárkových poukázek od našich podporovatelů. Nejoblíbenější byly nabídky z pivovarů a poukázky na konzumaci v restauraci, tak se těšíme, že si na svůj dobrý skutek ještě třeba s přáteli připijete. Dále jsme obdrželi další finanční dary na účet od jednotlivců v celkové výši 6 833 Kč a velkou pomocí byly také firemní dary, které se vyšplhaly na konečných 103 000 Kč. Celá částka z kampaně 160 222 Kč byla použita na deklarovaný účel, aby každý mohl zůstat doma.

Z těchto peněz jsme dofinancovali nezdravotní složku péče našeho tišnovského Domácího hospice Porta Vitae, jehož financování ze zdravotního pojištění zatím stále na celý jeho provoz nestačí. Když nevyléčitelná nemoc vstoupí do života rodiny, potřebují odbornou pomoc nejen nemocní, ale i jejich blízcí. Součástí domácí hospicové péče je proto i práce sociálního pracovníka a psychologa.

Podpořili jste i Charitní záchrannou síť, která pomáhá udržet domov a zajistit základní životní potřeby lidem v akutní nouzi nebo i dlouhodobějších problémech.

Realizovali jsme také nákup čteček čárových kódů pro naše pečovatelky, aby jim ubylo nekonečného papírování a měli více času na klienty. Takto jich zvládnou obsloužit větší množství a více seniorů, tak bude moci zůstat doma. Pár pípnutí nahradí vyplňování a přepisování složitých tabulek a naše pečovatelská služba tak bude efektivnější a bude se moci více věnovat svému poslání.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do našeho projektu Aby každý mohl zůstat doma. Všem, kteří si pořídili nějaký dárek či dárkovou poukázku, zaslali finanční dar nebo nám do kampaně věnovali své produkty a dárkové poukázky. Moc si vážíme toho, že vás bylo tolik, kdo chtěl spolu s námi udělat něco dobrého a zároveň potěšit i své blízké vánočním dárkem od tišnovské Charity.

Děkujeme za věcný dar

Děkujeme za finanční příspěvek