Tříkráloví koledníci v lednu vyjdou
29. prosince 2021 Články o akcích

Tříkráloví koledníci v lednu vyjdou

Čas vánoční je v jeho závěru už tradičně spojen s časem Tříkrálové sbírky. Sbírka navazuje na dávnou tradici, má však i v dnešní době co říci. Není to jen starý zvyk, který se snažíme předávat dále. Je to poselství o tom, že láska je zde stále mezi námi. A že mnohým z nás není lhostejný osud druhých lidí, kteří se nějakým způsobem ocitli v nouzi. V loňském roce sbírka kvůli špatné epidemické situaci probíhala v on line prostoru, v letošním roce máme lepší zprávy - v lednu tříkráloví koledníci do ulic vyjdou.

Tříkrálová sbírka 2022 probíhá od 1. do 16. ledna a tentokrát tříkráloví koledníci do ulic vyjdou

Jak víme, minulý ročník Tříkrálové sbírky nemohl probíhat obvyklým koledováním Tříkrálových koledníků kvůli pandemii Covid 19. Avšak díky vstřícnosti a pomoci všech zúčastněných bylo pro potřebné v našem regionu vybráno pomoci on-line koledy a statických pokladniček umístěných na veřejných místech 1 261 516 Kč. Za to patří všem velké díky. Pokud se podaří zmírnit bolest lidí, kteří se ocitnou v nouzi, tak to má velký smysl. A je nádherné vidět, že i přes velmi těžkou dobu, jakým pandemie Covid 19 bezesporu je, máme tak otevřená a laskavá srdce.

Ale také v roce 2021 jsme zažívali těžké chvíle. Uprostřed léta nás všechny velmi těžce zasáhla tragédie spojená s tornádem na Jižní Moravě. Ale přitom se také objevila obrovská vlna pomoci a solidarity s postiženými touto přírodní katastrofou. Lidé se všemožně snažili pomoci nejen finančně, ale i osobní účastí.

Stále však žijeme v sevření pandemie Covid 19. Zůstává mezi námi pořád mnoho osamělých starých lidí, kterým se snaží Oblastní charita Tišnov i prostřednictvím Tříkrálové sbírky pomoci. Je třeba přivést jim nákup i léky a zajistit další potřebnou pomoc. Díky Charitní záchranné síti a Fondu individuální pomoci OCH Tišnov najde mnoho lidí pomoc v nelehké situaci.

Tříkrálová sbírka také pomáhá financovat služby, které se věnují péči o umírající, staré a dlouhodobě nemocné. Cílem těchto služeb je, aby o naše blízké nemocné, kteří si již sami nemohou pomoci, bylo dobře postaráno v jejich domácím prostředí. Aby tak závěr života prožívali v kruhu svých rodin.

Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. – 16. ledna 2022.

Ale jaká bude Tříkrálová sbírka 2022? To je otázka, na kterou asi neznáme nikdo přesnou odpověď.

Všechno se připravuje tak, aby sbírka mohla proběhnout jako v minulosti, tedy i s koledníky.

Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbírky do statických pokladniček, které budou rozmístěny stejně jako loni v kostelích, úřadech, některých obchodech, lékárnách apod. Seznam míst bude umístěn na stránkách OCH Tišnov. Díky tomu bude možné přispět přímo do pokladničky ve své obci nebo městě, pokud nebudou moci koledníci vůbec vyjít, nebo se s koledníky nepotkáme.

Také bude možná i varianta využití bezhotovostního příspěvku platbou přímo na účet Tříkrálové sbírky s variabilním symbolem určeným pro OCH Tišnov: č. účtu 66008822/0800; VS 777966900.  K dispozici bude také možnost přispět přes platební bránu na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz.  Tento způsob bude přístupný až do konce ledna 2022.

Díky těmto prostředkům bude moci OCH Tišnov pomoci lidem postiženými živelnými pohromami, umírajícím a nevyléčitelně nemocným, dofinancovat nákup automobilu pro domácí péči o nemocné, pomoci lidem v nouzi prostřednictvím Fondu individuální pomoci a Charitní záchranné sítě, zajistit fungování Dobrovolnického centra a podpořit sociální, dluhové a právní poradenství lidem v obtížné situaci.

Děkujeme všem, kdo se budou chtít zapojit do Tříkrálové sbírky a také velké díky všem dárcům, kteří pomohou.