Společně jsme dokázali pomoci
2. července 2020 Články o akcích

Společně jsme dokázali pomoci

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do sbírky Postní almužna a během předvelikonočního půstu odkládali do postniček finance za své odřeknuté požitky. Společně se nám ve farnostech tišnovského děkanství podařilo vybrat částku 43 097 Kč, kterou jménem vás všech předáme rodičům 12leté Kačenky, která se narodila se zdravotním hendikepem. 

Vážíme si toho, že i v nelehkém období koronavirové pandemie se našli v našich farnostech lidé, kteří byli ochotní odříci si něco ze svých požitků, aby pomohli.
Velké díky tak patří vám - kněžím a farníkům, díky kterým se podařilo naplnit hlavní poslání sbírky, kterým je spolupráce farností s Charitou ve snaze pomoci.