Sbíráme statické pokladničky sbírky Charita pro Ukrajinu - děkujeme za pomoc
2. května 2022 Články o akcích

Sbíráme statické pokladničky sbírky Charita pro Ukrajinu - děkujeme za pomoc

Až do konce dubna bylo  možné darovat fiananční příspěvek do sbírky Charita pro Ukrajinu také do statických pokladniček, které byly umístěny v některých obcích na Tišnovsku. Přímo v Tišnově byla statická pokladnička umístěna na Turistickém informačním centru, v Domácím hospici Porta Vitae a na adrese správy naší oblastní Charity. Sbírka do statických pokladniček byla ukončena ke konci dubna, pokladničky se sbírají, rozpečeťují a výtěžky průběžně zveřejňujeme. 

Charita ČR pomáhala na Ukrajině dlouhodobě již před vypuknutím válečného konfliktu. Probíhající ruská agrese vyhnala z  domovů vyhnala miliony lidí - především žen a dětí, které musely opustit muže povolané do zbraně, a opustit své domovy. S pokračující ruskou invazí se stupňuje i humanitární krize. Lidé, kteří přežívají ve strachu v napadené zemi, i váleční uprchlíci, které přijímá Česká republika, potřebují naši pomoc. Nejúčinnějším prostředkem je v rychle se vyvíjející situaci finanční pomoc - až do konce dubna bylo možné, vedle možnosti přispěvku na sbírkový účet Charity ČR, přispět  také do statických pokladniček v obcích na Tišnovsku.

Sbírka do statických pokladniček byla k 30. dubnu ukončena, pokladničky průběžně rozpečeťujeme a výsledky zveřejňujeme. Děkujeme všem, kteří se obyvatelům Ukrajiny rozhodli v této nelehké době pomoci. Váš příspěvek  pomůže zajistit základní potřeby lidem ve válkou zmítané Ukrajině, ale pomůže také prostřednictvím Charity Tišnov uprchlým rodinám na Tišnovsku.

 

Obec Výtěžek statické pokladničky
Dolní Čepí 14 700 Kč
Dolní Loučky 7 054 Kč
Doubravník 5 127 Kč
Horní Loučky 5 100 Kč
Chudčice 4 500 Kč
Jinačovice 2000 Kč
Kovářová 5 700 Kč
Lažánky 4 750 Kč
Lomnice 8 430 Kč
Malhostovice 6 864 Kč
Maršov 2 350 Kč
Nedvědice 1 694 Kč
Osiky 6 420 Kč
Říkonín 4 500 Kč
Šerkovice 2 088 Kč
Tišnov 88 755 Kč
Újezd u Tišnova 4 800 Kč
Všechovice 1 000 Kč
CELKEM 175 832 Kč