Postní almužna začíná Popeleční středou
17. února 2021 Články o akcích

Postní almužna začíná Popeleční středou

Období předvelikonočního půstu je již tradičně spojeno se sbírkou Postní almužna. Sbírka probíhá ve farnostech tišnovského děkanství a spojuje Charitu s farnostmi ve snaze pomoci. Jde o návrat ke starobylé postní tradici – almužně. Obdobné akce se již delší dobu konají i v jiných evropských zemích a v České republice má sbírka také více než 10letou tradici. Principem sbírky je odkládat si běhěm předvelikonočního půstu prostředky ušetřené za odřeknuté požitky. Výtěžek sbírky věnují farnosti ve spolupráci s místní Charitou na zvolený záměr.

Princip samotné sbírky je jednoduchý. V tento čas je možné si vyzvednout v kostelích malé papírové pokladničky, tzv. postničky, a do nich odkládat finance ušetřené tím, že si odřekneme některý z požitků. Po Velikonocích se postničky vrací zpět do kostelů a prostředky jsou ve spolupráci s Charitou věnovány na daný účel.  

Můžeme si vybrat, komu sbírka pomůže

V loňském roce probíhala sbírka ve složitém období tenkrát ještě začínající pandemie. Od té doby se toho bohužel moc nezměnilo, pandemie zůstává a po roce jsou její dopady pro spoustu lidí citelné. A právě jim můžeme Postní almužnou pomoci.

Na spodní části postničky je možné zatrhnout, kam chci své finanční prostředky věnovat. Letošní Postní almužnou můžete pomoci lidem z našeho děkanátu, kteří se vlivem nepříznivých okolností ocitli v obtížné životní situaci, podpořit Domácí hospic Porta Vitae, který pečuje o nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života, nebo přispět na speciální tablet pro dítě s poruchou autistického spektra, který mu umožní lépe komunikovat s rodinou. Rozhodnout se můžete i pro svůj vlastní záměr, který napsaný na papírku vhodíte přímo do postničky.

Všechny záměry pomoci myslím stojí za to, abychom si během předvelikonočního období odepřeli něco ze svých požitků a pomohli tak lidem kolem nás, kteří si o pomoc často neřeknou, ale určitě si ji zaslouží.