„Pomáháme mladým dospět“ teď už i v Kuřimi
2. prosince 2021 Články o akcích

„Pomáháme mladým dospět“ teď už i v Kuřimi

Třetího ledna  2022 bude v Kuřimi otevřen nízkoprahový klub, jehož realizace se ujali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas, který provozuje oblastní Charita v Tišnově již více než 10 let. Klub je určen pro děti a mládež ve věku 9–26 let z Kuřimi a okolí a cílem služby je zajistit dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času. Pracovníci klubu poskytují dětem podporu v období dospívání, poradenství a pomoc v obtížných životních situacích, které mohou zažívat v rodině, ve škole nebo v práci, ve vztazích a ve společnosti obecně.

Klub najdete na adrese: Jungmannova 950/28, v bývalých prostorách výdejny obědů pro seniory. Otevírací doba klubu je od 12.30 do 18.00 hodin v pondělí, čtvrtek a pátek.   

Nízkoprahový klub pracuje na principech jako je bezplatnost, dobrovolnost, anonymita, rovnost, respekt, dostupnost, bezpečí, informovanost, profesionalita, spoluúčast, samostatnost, aktivita.  

Cílem nízkoprahového klubu je zajistit dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času. Pracovníci klubu poskytují dětem podporu, aby se dokázaly vyrovnat s obtížnými životními událostmi a naučily se je řešit vlastními silami. Učí je, jak správně komunikovat a vycházet s ostatními. Vedou je k odpovědnosti, posilují jejich vztah k rodině (např. v období dospívání), ale také vztah k sobě samému a k lidem v okolí. Poskytují také doprovody k lékařům a pomáhají v komunikaci s úřady.   

 Každý týden budou probíhat v klubu různé akce, např. turnaje v kulečníku, ve stolním fotbálku, sportovní a filmová odpoledne, dále tvořivé dílny, výlety a spoustu dalších.  

Běžná odpoledne v klubu děti často tráví při hraní deskových her, které je dokážou odvést od počítačů a mobilních telefonů. Zároveň přináší mnoho dalších benefitů – učí je týmovosti, strategii, ukazují systém jasných pravidel, které je nutné dodržovat. A právě v této věci bychom se rádi obrátili na veřejnost. Deskové hry jsou dnes poměrně nákladnou záležitostí. Chtěli bychom vás tedy poprosit, pokud máte doma deskovou hru, z které už vaše děti odrostly nebo kterou nevyužíváte, darujte ji prosím do našeho nově vznikajícího klubu. U nás určitě najde to správné uplatnění. Případní dárci mohou kontaktovat vedoucí Klubu Čas: Mgr. Zuzana Učňová, tel: 739 247 942, email zuzana.ucnova@tisnov.charita.cz.
Děkujeme.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas je spolufinancováno Jihomoravským krajem, městem Tišnov a Kuřim.Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas je spolufinancováno prostředky EU