Setkání tříkrálových asistentů
13. června 2021 Články o akcích

Setkání tříkrálových asistentů

Setkání tříkrálových asistentů bylo akcí pořádanou jako výraz díků našim tříkrálovým asistentům, kteří každoročně odvádí při organizaci i realizaci sbírky velký kus práce. Především díky jim v letošním roce, plném nejistoty a náhlých změn, proběhla sbírka ve všech obcích tišnovském děkanství a pomohla i v období přísných coronavirových opatření získat prostředky na pomoc potřebným v našem regionu. Za jejich obětavou a nezištnou pomoc jim patří velký dík.

Příjemné odpoledne jsme strávili na farní zahradě v Dolní Loučkách, kde probíhalo setkání asistentů Tříkrálové sbírky.  Odpoledne zahájil pan farář Pavel Křiví mší svatou a další program pak pokračoval na farní zahradě. Našim asistentům jsme představili poslání Charity Tišnov a podrobněji zejména ty  služby, ve kterých Tříkrálová sbírka nejvíce pomáhá. Jednotliví asistenti nám pak přiblížili průběh sbírky v jejich obcích, včetně radostí a starostí, které je při jejich dobrovolnické činnosti provází. V příjemné přátelské konverzaci jsem pokračovali i u společného opékání špekáčků a odpoledne jsem zakončili zpěvem a kytarou. 
Všem naším asistentů za jejich práci od srdce děkujeme a doufáme, že budeme mít příležitost tuto příjemnou akci zopakovat.