Veřejné akce, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - ohlédnutí za podzimními akcemi
9. listopadu 2021 Články o akcích

Veřejné akce, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - ohlédnutí za podzimními akcemi

Měsíce září a říjen byly pro Charitu Tišnov plné veřejných akcí, které nám umožnily setkat se s mnoha zajímavými lidmi, představit naši činnost, získat podporu pro charitní Domácí hospic Porta Vitae i uspořádat setkání se známou osobností. Veřejné akce, den otevřených dveří, kulaté výročí, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - to vše se odehrálo během podzimních měsíců a bylo pro nás vítanou příležitostí setkat se s vámi a přiblížit činnost Charity širší veřejnosti.

10. výročí charitních služeb ve Skryjích

Začátkem září slavily charitní služby ve Skryjích 10. výročí svého vzniku. Nezvykle krásné počasí nás provázelo během celého svátečního dne. Mše svatá pod širým nebem – před kaplí sv. Cyrila a Metoděje ve Skryjích, slavnostní oběd, milí hosté, příjemné odpolední posezení, živá hudba i nezapomenutelné vystoupení našich klientů – to vše vykouzlilo krásné zářijové odpoledne, které bylo odměnou všem, kteří se na vzniku a provozu služeb Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace ve Skryjích podíleli nebo podílí. Chráněné bydlení v současné době poskytuje domov 11 klientům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které po malých krůčcích provází běžnými denními činnostmi, aby tak dokázali vést co možná nejvíce samostatný život. A jednou třeba i zcela samostatně žít, pouze za dohledu ambulantní služby.

Mše ve Skryjích - 10. výročí služeb

Zaměřeno na děti a mládež


Týden nízkoprahových klubů mezi 20. a 24. září otevřel pro veřejnost i dveře charitního Klubu Čas v Tišnově a Lomnici. Během celého týdne byly pro veřejnost i exkurze z místních základních škol připravené zábavné aktivity. Nechyběl ale ani preventivní program, při kterém pracovníci Klubu probírali s dětmi možná rizika komunikace s cizími lidmi na sociálních sítích. Klubáci v navázané spolupráci se školami dále pokračují a na exkurze zvou děti z dalších tříd místních základních i středních škol. Dětem i mladým lidem chtějí dát na vědomí, že v Klubu je pro ně připraven bezpečný prostor, preventivní aktivity i smysluplná náplň volného času.

KLub Čas 1 (1)

 Svátek s. Vincence z Pauly je zároveň Dnem Charity

Na 27. září připadá svátek sv. Vincence z Pauly – kněze, který zasvětil svůj život práci pro chudé. A právě tento den je vyhlášen také Dnem Charity. Na jeho počest každoročně pořádají Charity napříč celou zemí akce, které mají představit jejich činnost a přiblížit je lidem. Tišnovská Charita se se svým Dnem Charity zapojila do programu Svatováclavských hodů, v rámci, kterých jste nás mohli potkat hned dvakrát. V dopoledních hodinách jsme na Jarmarku neziskovek společně s ostatními tišnovskými neziskovými organizacemi představovali svoji činnost i projekt malovaných dětských hřišť a v odpoledních hodinách jste si mohli k našim stánkům přijít vyrobit dárek pro své blízké nebo klienty našich služeb. Vznikla spousta krásných výrobků, které nás měly přivést k našim blízkým a potěšit je. Pevně věříme, že se tak stalo.

Den Charity - rukodělné stánky

Říjen jsme věnovali domácí hospicové péči

Měsíc říjen je tradičně věnován domácí hospicové péči. Proběhlo několik akcí na podporu charitního Domácího hospice Porta Vitae a na konec měsíce jsme pro vás jako odměnu připravili přednášku Marka Orko Váchy.

Hned první říjnovou sobotu jste podpořili charitní hospic na Tišnovských bleších trzích. Darovali jste nám spoustu věcí z vašich domácností, ale také jste si mnoho zajímavého za dobrovolný příspěvek odnášeli. Výtěžek trhů - 19 186 Kč – je krásným příspěvkem na provoz domácího hospice.

Bleší trhy

Skutečnou vlnu podpory jsme pak zažili 6. října v rámci sbírky Koláč pro hospic. Celý den jste přicházeli k našim stánkům před prodejnou Albert nebo přímo před naším domácím hospicem na nám. Komenského a přispívali na charitní péči o nevyléčitelně nemocné. Každý váš příspěvek jsme odměnili sladkým koláčem. Charitní koláčový stánek jste mohli najít také v Kuřimi a letos nově i ve Veverské Bítýšce. Naše dobrovolníky s koláči jste pak mohli potkat v ulicích měst. Koláče nám doslova mizely pod rukama a následné rozpečetění pokladniček přineslo naprosto dechberoucí výtěžek sbírky 143 785 Kč. Velké poděkování patří všem individuálním dárcům i mnoha organizacím z našeho regionu, které se do sbírky tradičně zapojují. Speciální poděkování pak míří k našim dobrovolníkům a obětavým kolegům, bez kterých by se sbírka prostě neobešla. Děkujeme!

Koláč pro hospic

Zanedlouho po Koláči nás čekala další milá akce – Slavnostní otevření nových prostor Domácího hospice Porta Vitae. Díky vstřícnosti města Tišnova se podařilo získat do pronájmu prostory na nám. Komenského a s podporou mnoha dobrých lidí provést potřebné stavební úpravy.  Vzniklo tak důstojné zázemí pro práci celého hospicového týmu, ale i pro setkávání s pečujícími rodinami a pozůstalými. Děkujeme panu děkanovi Rybeckému za setkání s naším hospicovým týmem, modlitbu i za požehnání prostor.

Završením všech předešlých akcí a vlastně i odměnou vám všem za vaši podporu byla přednáška Marka Orko Váchy, které proběhla ve spolupráci s Katolickou vzdělávací jednotou 22. října v sále pod kinem. Přednáška přilákala mnohé z vás a velký sál tak byl zaplněný do posledního místa. A jaké to bylo?  Zajímavé, poutavé, hluboké … Mnoho otázek i nalezených odpovědí… Dlouhý potlesk a spousta myšlenek, které jsme si odnesli domů ...  Mile strávený podzimní večer a pohlazení po duši ... Děkujeme všem, kdo jste tam byli s námi. Ze srce děkujeme i za zcela nečekanou částku 20 205 Kč, kterou jste v rámci dobrovolného vstupného darovali na podporu charitního domácího hospice.

Přednáška Marek Orko Vácha (1)