Nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro Domácí hospic
6. září 2021 Články o akcích

Nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro Domácí hospic

Tišnovský Domácí hospic Porta Vitae letos kromě nových prostor pro své zázemí obdržel i soubor nových zdravotních a kompenzačních pomůcek. Nákup tohoto vybavení byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Naše sestry tak mají nové přístroje a pomůcky pro diagnostiku, inhalaci, přesun pacientů a polohování a také má Domácí hospic nové kompenzační pomůcky k zapůjčování do domácností svých nevyléčitelně nemocných pacientů.

Pacienti Domácího hospice Porta Vitae budou moci nově využívat komfortní vysoká chodítka na kolečkách s loketními opěrkami, pojízdná toaletní křesla, stolek k lůžku, vertikalizační klín do lůžka a další polohovací pomůcky. Pro diagnostiku saturace krve kyslíkem budou sestrám sloužit nové pulsní oxymetry a ultrazvukový inhalátor umožní podat pacientům potřebnou medikaci pro dýchací cesty. Velkou pomůckou bude rovněž speciální podložka pro přesun pacientů.

Všechny tyto pomůcky jsou dalším dílkem do skládačky, která společně tvoří komplexní domácí hospicovou péči takovou, která pomáhá prožít nevyléčitelně nemocným závěr jejich života důstojně, s co možná nejvyšším pohodlím a s profesionální péčí našeho multidisciplinárního týmu Domácího hospice. Jak takové pomůcky dokážou život nemocných zkvalitnit, jste mohli nedávno vidět i ve videu z naší návštěvy nejstaršího manželského páru v ČR.

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za opakovanou podporu činnosti našeho Domácího hospice Porta Vitae, díky které můžeme zkvalitňovat naši péči poskytovanou nevyléčitelně nemocným.

15
Dále ještě usilujeme o pořízení nových elektricky polohovatelných postelí. Současné postele v naší Půjčovně kompenzačních pomůcek už zastarávají a není jich dostatek vzhledem ke stále rostoucí poptávce. Proto hledáme další zdroje pro finančně náročný nákup těchto lůžek, která jsou základní pomůckou pro pohodlí našich pacientů a méně soběstačných seniorů.