Nezapomeňte na dar pro Charitu pro odpočet z daní
13. prosince 2021 Články o akcích

Nezapomeňte na dar pro Charitu pro odpočet z daní

Darováním Oblastní charitě Tišnov pomáháte lidem ve stáří, v nemoci, v závěru života, se zdravotním či mentálním postižením, i lidem v akutní nouzi a sociálně nepříznivé situaci. Vaše finanční dary pomáhají v místě, kde žijete, však naše charitní auta jistě často potkáváte v terénu na jejich cestách za potřebnými i do těch nejmenších vesniček na Tišnovsku a Kuřimsku. Darováním Oblastní charitě Tišnov zároveň můžete ulevit i sobě odpočtem daru ze svých daní. Pro rok 2021 je kvůli covidu mimořádně navýšená možnost odpočtu až do výše 30 % daňového základu.

Potvrzení o daru, které je třeba odevzdat v práci své mzdové účetní nebo jej přiložit k daňovému přiznání, vystavujeme jednorázovým dárcům na vyžádání průběžně po celý rok, pravidelným každoměsíčním dárcům pak v lednu následujícího roku. Pokud jste nám již dali nějaký dar a potvrzení zatím nemáte, napište našemu fundraiserovi Mgr. Vojtěchu Trmačovi na chwDV1.4akzkTYUSabFx5f2938Es-Z29g a obratem jej vystavíme.

Budeme moc vděční za každý dar, který se nám ještě do konce roku rozhodnete darovat. Aby mohl být na jistotu zaúčtován ještě do letošního roku, doporučujeme dar na účet zasílat nejpozději do 29.12.2021. V případě daru přes darujme.cz doporučujeme platbu do 26.12.2021.

Číslo účtu pro dar: 185897781/0600

Variabilní symbol pro dary fyzických osob: 901

Variabilní symbol pro firemní dary: vaše IČO

Pro odpočet z daní 2021 zaslat do 29. prosince

Finanční dary z konce roku používáme k dofinancování služeb, na které nestačí běžné provozní příjmy z dotací a zdravotního pojištění. Zejména se to týká Domácího hospice Porta Vitae, který umožňuje, aby i lidé v závěru života mohli zůstat doma, a Charitní záchranné sítě společně s Poradnou Porta, které pomáhají lidem v akutní nouzi i v dlouhodobějších sociálních a ekonomických problémech, aby se mohli odrazit ode dna. Děkujeme, že nás v naší činnosti podporujete a zachováváte nám svou přízeň.

Doporučujeme, abyste dobře zvážili, koho svými dary podporujete. Bohužel se objevují i různé podvodné nadace. Podporou tišnovské Charity pomáháte tam, kde jste doma, a tomu, koho znáte.

Jsem běžný zaměstnanec

Jako dárce – fyzická osoba, si můžete od základu daně odečíst dary, pokud přesáhnou v úhrnu za celý rok 2021 minimálně 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč, a to do maximální výše 30 % základu daně. Celé znění Zákona o daních z příjmu § 15 odstavec 1 zde.

Pro odpočet z daní stačí si nechat vystavit od Charity potvrzení o daru za rok 2021 a nejpozději do 15.2.2022 jej předat mzdové účtárně Vašeho zaměstnavatele. Snížení základu daně se vám následně projeví snížením daně ve vaší mzdě, a tedy navýšením vaší čisté mzdy za únor či březen. Pokud si z nějakého důvodu podáváte sami daňové přiznání, přiložíte potvrzení o daru Charitě jako přílohu svého daňového přiznání a dar uplatníte v odečitatelných položkách.

Svůj dar můžete zaslat na účet Oblastní charity Tišnov 185897781/0600 s variabilním symbolem 901 nebo jednoduše provést platbu pomocí QR kódu. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno a kontakt (e-mail, telefon) pro domluvu ohledně zaslání potvrzení o daru. 

QR kód VS 901

Daruji jako právnická osoba

Právnické osoby mohou hodnotu daru odečíst od základu daně v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2 000 Kč a maximálně 30 % z již sníženého základu daně podle § 34 (základu daně sníženého o daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání). Celé znění Zákona o daních z příjmu § 20 odstavec 8 zde.

Svůj dar můžete zaslat na účet Oblastní charity Tišnov 185897781/0600 s variabilním symbolem shodným s IČO Vaší firmy. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím vaše kontaktní údaje.