Na nové polohovací lůžko přispěl Nadační fond Josefa Nováka i individuální dárci
26. října 2021 Články o akcích

Na nové polohovací lůžko přispěl Nadační fond Josefa Nováka i individuální dárci

Pečovat o člověka v nemoci, po úrazu nebo dlouhodobě upoutaného na lůžko není vůbec snadné. Vedle psychické zátěže, kdy se vyrovnáváme s úrazem nebo nemocí blízkého člověka, je tu i zátěž fyzická. Obstarat péči o těžce pohyblivého dospělého člověka (podání stravy, zvedání z lůžka, oblékání, hygiena, polohování) je fyzicky velmi náročné. Tuto nelehkou činnost navíc v rodinách nejčastěji vykonávají ženy. S péčí mohou velkou měrou pomoci služby domácí péče, ale také vhodně zvolené kompenzační pomůcky, které usnadní péči rodinám i profesionálům. 

V charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek na Jungmannově ulici 83 v Tišnově nabízíme vedle chodítek, sedátek do vany, antidekubitních podložek, invalidních vozíků apod.  i elektricky polohovatelná lůžka, která jsou nejčastěji a nejdlouhodoběji půjčovanou pomůckou. Neustálá manipulace s polohováním lůžka, opakováné rozkládání a skládání i jejich náchylnost na poškození během převozu způsobují poměrně rychlé opotřebení lůžek a je nutné je tak průběžně obměňovat.

Cena pečovatelského setu (lůžko + matrace) se pohybuje kolem 20 000 Kč a není tedy vůbec levnou záležitostí. Jsme tak rádi, když se nám podaří lůžko sehnat např. darem nebo v rámci některých dotačních programů nadačních fondů, jako tomu bylo v minulém měsíci. Nadačního fond Josefa Nováka nám poskytl příspěvek 10 000 Kč na pořízení nového lůžka a my jsme prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek dále hledali  štědré dárce, kteří by nám s dofinancováním nákupu pomohli. Děkujeme manželům Zdeňce a Ondřejovi, kteří naší charitní půjčovně právě za tímto účelem částku 10 000 Kč věnovali  a nové lůžko i s matrací už v současné době slouží pečující rodině i nemocnému.

Děkujeme.

Levandule Pyžamová Párty Prostá Koláž Post na Facebook (7)