Máme sečteno! Výtěžek Tříkrálové sbírky ukázal vaši ochotu pomáhat.
15. února 2021 Články o akcích

Máme sečteno! Výtěžek Tříkrálové sbírky ukázal vaši ochotu pomáhat.

Tříkrálová sbírka 2021 – poněkud netradičně bez jediného tříkrálového koledníka, s pokladničkami pouze na veřejně přístupných místech a poprvé v on line prostoru. Tento ročník sbírky, který nám zprvu přidělával vrásky na čele, se velmi brzy změnil v souběh mnoha úžasných událostí, na jejichž konci je pro Charitu Tišnov krásný výtěžek 1 253 516 Kč. Děkujeme za úžasnou spolupráci našim asistentům, pracovním kolektivům, obcím, organizacím i farnostem. Děkujeme za všech více než 140 míst, kde jste byli ochotni umístit tříkrálovou pokladničku, za vaše nabídky pomoci, za práci našich dobrovolníků i za vaše milé vzkazy a štědré příspěvky do sbírky.

Atˇ už jste se do sbírky zapojili jakýmkoliv způsobem, stali jste se součástí našeho tříkrálového společenství. Společenství, kterému není lhostejná pomoc druhým. Kde si každý z nás uvědomuje, že i když třeba teď sám žádnou pomoc nepotřebuje, tak starší paní odvedle se o sebe už sama nepostará, kolegovi umírá otec a potřebuje v této těžké chvíli pomoci, klučina odnaproti si v neúplné rodině zažívá těžké časy a o mentálně postiženou dívku z naší ulice se starší rodiče už nezvládají starat. A to jsou právě ty okamžiky, kdy prostředky z Tříkrálové sbírky pomáhají. Jsou důležitou součástí financování našich služeb, které tak můžeme i díky vašim příspěvkům zachovat ve stávajícím rozsahu a dále je rozvíjet. Poskytujeme domácí péči a pomáháme umírajícím nebo lidem se zdravotním znevýhodněním zůstat za podpory jejich pečujících rodin doma. Část prostředků proto využijeme na nový automobil pro naše terénní služby, ale také na sociální poradenství nebo charitní záchrannou síť. Záměry na využití prostředků Tříkrálové sbírky najdete každoročně na našich webových stránkách.

I když byla letošní sbírka bez tříkrálových korun, požehnání i koled, její poslání zůstalo stejné – pomáhat lidem. Děkujeme, že nám toto poslání pomáháte naplnit.

Vzhledem k tomu, že do on line formy sbírky je možné přispět až do 30. 4. 2021, může se konečný výtěžek sbírky měnit. Aktuální výsledky najdete zde.