Koláč pro hospic pomůže Charitě v péči o umírající
8. října 2020 Články o akcích

Koláč pro hospic pomůže Charitě v péči o umírající

Všechny pokladničky s příspěvky na domácí hospicovou péči jsou úředně rozpečetěny a výsledná částka 76 300 Kč je krásným příspěvkem na činnost Domácího hospice Porta Vitae. I v současné epidemiologicky složité situaci jste nás podpořili, přicházeli jste během celého dne k našim stánkům v Tišnově a Kuřimi, účastnili se sbírky ve vašich firmách, nebo přispívali našim dobrovolníkům v ulicích obou měst. 

Domácí hospic za 2 roky své existence provedl jíž desítky rodin složitým údobím péče o nevyléčitelně nemocné a umírající členy jejich rodin. Poděkovat tak chceme všem firmám, pracovním kolektivům i jednotlivcům, kteří se sbírky účastnili a vyjádřili tak slovy i příspěvky díky a podporu kolektivu Domácího hospice.  Zvláštní poděkování patří žákům Základní a Střední školy Tišnov, která s námi na sbírce již mnoho let spolupracuje a jejíž žáky můžete potkávat jako naše dobrovolníky s košíky plnými koláčů. Děkujeme i dobrovolníkům z Kuřimi a ostatním našim dobrovolníkům. Děkumeme také Petře Burianové, která s námi na stánku v Tišnově strávila odpoledne a pro vylosovanou paní Věru a paní Lindu upeče speciální koláč.

DĚKUJEME našim podporovatelům