Domácí hospic – Brána života v cestě vzpomínek
26. srpna 2021 Články o akcích

Domácí hospic – Brána života v cestě vzpomínek

Domácí hospic Porta Vitae provozovaný Oblastní charitou Tišnov se nevěnuje jen nevyléčitelně nemocným pacientům, ale součástí jeho práce a poslání je také péče o pečující rodinné příslušníky a následně i o ovdovělé a další pozůstalé. Dále rozvíjet tuto následnou péči o blízké osoby jim letos velice pomáhá projekt „Porta Vitae – Brána života v cestě vzpomínek“. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Cílem projektu, který probíhá od 1.2.2021 do 30.8.2021 je podpořit náš Domácí hospic Porta Vitae v péči o pozůstalé rodiny pořízením potřebných materiálů a zlepšením zázemí pro setkávání s pozůstalými.

Domácí hospic Porta Vitae má nově k dispozici širší výběr knih a brožurek pro zapůjčování a darování ovdovělým a dalším pozůstalým příbuzným. A to včetně dětí, kterým pomáhají vstřebat a pochopit odchod jejich blízkého člena rodiny. Zároveň byla rozšířena knihovnička hospice také o odbornou literaturu pro další zvyšování kompetencí celého našeho hospicového týmu v komunikaci s pozůstalými.

V rámci projektu se podařilo rovněž zlepšit zázemí pro setkávání s pozůstalými, ať už individuální nebo v malých skupinkách. Doposud nám pro setkávání důstojné podmínky chyběly. Věříme, že častější setkávání pozůstalých s naším psychologem, sociální pracovnicí a případně s duchovním jim umožní lépe přijmout odchod jejich blízkého člověka. Jsme rádi, že je můžeme v době zármutku a truchlení doprovázet a být jim nejen oporou a naslouchajícím uchem, ale i skutečnými pomocníky k lepšímu vyrovnání se s nastalou situací.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a Nadaci rozvoje občanské společnosti za podporu toho projektu. Více o programu Vy rozhodujete, my pomáháme se dozvíte zde

logo-nadační-fond-tescoNROS_CMYK_logo