Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření infekce COVID-19
13. března 2020 Články o akcích

Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření infekce COVID-19

V souladu s vládními nařízeními k zastavení šíření infekce COVID-19 koronavirus zavádí Diecézní charita Brno opatření k ochraně klientů a zaměstnanců. Od pondělí 16. března 2020 do odvolání pozastavuje realizaci činností ambulantních služeb, při kterých dochází k aktivitám se skupinou dětí a mládeže, a dále činností denních stacionářů. K tomuto datu také upravuje provozní dobu v sociálních službách, kde je vysoké riziko nedodržování hygienických návyků. Důvodem tohoto opatření je provedení důsledné dezinfekce prostor služby v ušetřeném čase. V zařízeních, jako jsou azylové domy, bude důsledná dezinfekce probíhat za provozu.

Cílem zaváděných opatření je ochrana klientů a zaměstnanců. Uvědomujeme si, že jako jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb musíme dbát na ochranu právě těch nejpotřebnějších. Proto zavádíme konkrétní kroky ve všech Oblastních charitách,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

S platností od 16. března 2020 do odvolání pozastavují činnost nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ambulantní forma aktivit se skupinami dětí a mládeže), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ambulantní forma aktivit se skupinami dětí a mládeže), zařízení rané péče (ambulantní forma aktivit se skupinami dětí a mládeže) a denní stacionáře.

Omezení provozu z důvodu důsledné dezinfekce od 16. března 2020 se týká zejména nízkoprahových denních center, nocleháren, kontaktních center, center denních služeb a sociálně terapeutických dílen.

V celé Diecézní charitě Brno platí zvýšená hygienická opatření. Vznikla také specializovaná pracovní skupina, která se věnuje prevenci šíření viru napříč diecézí.  Skupina se pravidelně schází, monitoruje situaci a podniká kroky ke zvýšení ochrany všech klientů a zaměstnanců.

Největší krizová situace, zvláště v terénních službách Diecézní charity Brno, je nedostatek ochranných pomůcek, respirátorů, roušek, dezinfekčních prostředků. Naši pracovníci navštěvují denně přes 3 tisíce uživatelů a pacientů. U těchto terénních pracovníků může dojít k nákaze prostřednictvím kontaktu s příbuznými, kteří se vracejí z ohrožených zemí. Důrazně proto vyzýváme státní správu i samosprávu k řešení této krizové situace.

V současnosti není v Diecézní charitě Brno evidován žádný potvrzený případ nákazou virem COVID-19. Tři zaměstnanci zůstali z preventivních důvodů doma. Nebyli ale v přímém potvrzeném kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem.

Diecézní charita Brno děkuje všem za respektování těchto pokynů. Tento čas společenských změn vnímá jako příležitost šířit charitní poslání a myšlenky o to více.

Opatření v Oblastní charitě Tišnov

Oblastní charita Tišnov jako organizační složka DCHB podléhá výše zmíněným opatřením a s účinností od 16.3. 2020 přerušuje svoji činnost nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub čas.
Další omezení se týká Chráněného bydlení Skryje, pro které platí zákaz návštěv a Půjčovny kompenzačních pomůcek, která omezí svou otvírací dobu pouze na pondělí (7-17 hod).