Den Charity oslavíme 25. září na Svatováclavských hodech
6. září 2021 Články o akcích

Den Charity oslavíme 25. září na Svatováclavských hodech

Nápad představit Charitu vznikl v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity. Také Oblastní charita Tišnov se do oslav Dne Charity každoročně zapojuje. Letos to bude 25. září 2021 , kdy v rámci tišnovských Svatováclavských hodů  představíme naši činnost. V dopoledních hodinách nás najdete na Jarmarku neziskovek a odpoledne můžete navštívi naše rukodělné stánky. Obojí proběhne v Tišnově na náměstí Míru.

S tišnovskou Charitou se ten den můžete setkat hned dvakrát. V dopoledních hodinách se staneme součástí Jarmarku neziskovek a společně s ostatními neziskovými organizacemi Tišnova budeme představovat svoji činnost. Odpoledne potom společně s vámi oslavíme Den Charity na rukodělných stáncích, kde můžete něco pěkného vyrobit. Myšlenkou je darovat vlastnoručně vyrobený dárek někomu blízkému, na kterého jsem poslední dobou třeba neměli tolik času, kolik bychom si přáli a kolik by si zasloužil. Věnovat ho ale můžete třeba i osamělému sousedovi nebo spolužákovi. Potěšit ale můžete i klienty našich služeb. Pokud svůj výrobek necháte u nás na stánku, rádi ho klientům charitních služeb předáme. V loňském roce je více než 4 desítky dárků velice potěšily.

Den Charity a sv. Vincenc

Nápad představit Charitu vznikl v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity.

Vincenc z Pauly (1576–1660) zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. Nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému obyvatelstvu. Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.