Brněnský  biskup Mons. Vojtěch Cikrle zaslal charitním pracovníkům slova podpory
16. března 2021 Články o akcích

Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle zaslal charitním pracovníkům slova podpory

Krásná slova plná podpory zaslal diecézní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle ředitelce naší oblastní Charity Jaroslavě Klapalové. Jsou povzbuzením pro všechny naše pracovníky, kteří již více než rok ve ztížených podmínkách způsobených pandemií vyrážejí denně pomáhat potřebným. Děkujeme za modlitby i vlídná slova, která jsou pro nás povzbuzením do dalších dní.

Dopis biskupa brněnského