Články o akcích

Dluhy svírají stále více osamělé seniory, samoživitele ale i rodiny s dětmi
18. ledna 2022 Články o akcích

Dluhy svírají stále více osamělé seniory, samoživitele ale i rodiny s dětmi

Dluhy svírají mnohé ohrožené skupiny obyvatel – osamělé seniory, samoživitele ale i rodiny s dětmi. Energetické krize a s tím spojené skokové zvýšení záloh na energie situaci ohledně zadlužení domácností ještě zhoršila. Pomoci s dluhovou problematikou se nejohroženějším skupinám obyvatel dlouhodobě snaží charitní Poradna Porta. Podpořte nás svým hlasováním v tišnovském OD Tesco. Získané prostředky z projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpoří činnost bezplatné dluhové charitní Poradny.

Koledníky už v ulicích nepotkáte, přesto Tříkrálová sbírka stále pokračuje
17. ledna 2022 Charita Česká republika

Koledníky už v ulicích nepotkáte, přesto Tříkrálová sbírka stále pokračuje

Celkem šestnáct dní, konkrétně od 1. do 16. ledna, jste mohli potkat v ulicích koledníky, kteří prosili o příspěvek pro lidi v nouzi. Nyní již vykoledované peníze sčítáme a celkový výtěžek budeme znát na konci ledna. Koledováním v ulicích však Tříkrálová sbírka ještě nekončí, pokračujeme nadále online cestou.

Nový klub v Kuřimi zve na den otevřených dveří
14. ledna 2022 Články o akcích

Nový klub v Kuřimi zve na den otevřených dveří

Třetího ledna 2022 byl v Kuřimi zahájen provoz nízkoprahového klubu, jehož realizace se ujali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas, který provozuje oblastní Charita v Tišnově již více než 10 let. Prostory se podařilo zejména díky městu Kuřim krásně vybavit a na děti tak čeká opravdu pěkné zázemí pro volnočasové i preventivní aktivity. Příležitost seznámit se s činností Klubu a prohlédnout si jeho nové prostory bude mít  široká veřejnost 26. ledna 2022, na kdy plánujeme slavnostní otevření Klubu spojené s dnem otevřených dveří.

Provozujeme několik azylových domů, které zachraňují životy nejen v zimě
11. ledna 2022 Charita Česká republika

Provozujeme několik azylových domů, které zachraňují životy nejen v zimě

Celoročně pomáháme lidem bez přístřeší. Naši podporu potřebují zejména v zimě, když rtuť na teploměru klesne pod bod mrazu. Těm, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, poskytujeme několik služeb. Vedle nocleháren nebo denních center provozujeme také azylové domy, rozmístěné v různých koutech celého Česka.

Tříkrálový koncert 2022 vynesl překvapivou částku
10. ledna 2022 Charita Česká republika

Tříkrálový koncert 2022 vynesl překvapivou částku

V neděli 9. ledna proběhl patnáctý ročník Tříkrálového koncertu v přímém přenosu na ČT1, který tradičně doprovází Tříkrálovou sbírku. Letos diváci poslali 1 069 044 korun, za které mockrát děkujeme! Výtěžek pomůže lidem v nouzi.

Lidé v exekuci mají od začátku roku novou šanci dostat se z dluhů
7. ledna 2022 Charita Česká republika

Lidé v exekuci mají od začátku roku novou šanci dostat se z dluhů

Od prvního ledna platí pravidlo, že splátky jdou nejprve na zaplacení původního dluhu, teprve poté na následné úroky a pokuty. Dosud totiž platilo, že i když dlužníci svůj dluh spláceli, stále narůstal. 

Vaše vánoční dárky už pomáhají, aby každý mohl zůstat doma
7. ledna 2022 Články o akcích

Vaše vánoční dárky už pomáhají, aby každý mohl zůstat doma

S koncem roku byla završena naše kampaň "Aby každý mohl zůstat doma"  na podporu lidí ve stáří, v závěru života i v akutní nouzi. Prodejem dárků a dárkových poukázek jsme získali celkem krásných 50 389 Kč a celkový výtěžek kampaně včetně finančních darů byl nakonec 160 222 Kč. Z těchto prostředků jsme dofinancovali nezdravotní složku péče našeho tišnovského Domácího hospice Porta Vitae, realizovali nákup čteček čárových kódů pro naše pečovatelky a podpořili Charitní záchrannou síť pro pomoc lidem v akutní nouzi. Děkujeme.  

V brněnské diecézi startuje Tříkrálová sbírka 2022
30. prosince 2021 Diecézní charita Brno

V brněnské diecézi startuje Tříkrálová sbírka 2022

Už 1. ledna 2022 začne Tříkrálová sbírka. Po celém Jihomoravském kraji a v části Vysočiny se na tradiční koledování těší stovky koledníků v královských kostýmech. Dárcům přinesou požehnání do nového roku a příležitost přispět na pomoc lidem v nouzi. Stejně jako v loňském roce mohou lidé věnovat peníze i online na webu www.trikralovasbirka.cz nebo do volně stojících kasiček na veřejných místech.

Tříkráloví koledníci v lednu vyjdou
29. prosince 2021 Články o akcích

Tříkráloví koledníci v lednu vyjdou

Čas vánoční je v jeho závěru už tradičně spojen s časem Tříkrálové sbírky. Sbírka navazuje na dávnou tradici, má však i v dnešní době co říci. Není to jen starý zvyk, který se snažíme předávat dále. Je to poselství o tom, že láska je zde stále mezi námi. A že mnohým z nás není lhostejný osud druhých lidí, kteří se nějakým způsobem ocitli v nouzi. V loňském roce sbírka kvůli špatné epidemické situaci probíhala v on line prostoru, v letošním roce máme lepší zprávy - v lednu tříkráloví koledníci do ulic vyjdou.

Tříkrálová sbírka hledá koledníky i vedoucí skupinek
20. prosince 2021 Články o akcích

Tříkrálová sbírka hledá koledníky i vedoucí skupinek

My dva Králové jdeme k Vám… Cože? A nemají být náhodou tři? Ano! Je nás málo!
Přidej se k nám! Od 1. do 16. ledna 2022 probíhá Tříkrálová sbírka v Tišnově a okolí. Hledáme koledníky i vedoucí skupinek. Koledníky mohou být děti od 6 let, vedoucím skupinky se můžeš stát od 15 let.  Můžeš si vybrat  třeba jen jednu ulici nebo tvou čtvrť, obejít ji s tříkrálovou skupinkou a do pokladniček přijímat příspěvky pro pomoc lidem z našeho regionu.

Děkujeme pandě i vám. Domácí hospic má nové auto!
13. prosince 2021 Články o akcích

Děkujeme pandě i vám. Domácí hospic má nové auto!

Letošní jaro patřilo pandě, jejímu životnímu příběhu a naší společné snaze získat prostředky na nové auto pro domácí hospic. Podařilo se! Auto jsme začátkem prázdnin objednali a slíbili, že dáme vědět, až dorazí. Teď už auto slouží hospicovému týmu a nevyléčitelně nemocným v závěru života, o které v našem regionu pečujeme.
Děkujeme všem individuálním i firemním dárcům. Vaše pomoc má smysl.

Nezapomeňte na dar pro Charitu pro odpočet z daní
13. prosince 2021 Články o akcích

Nezapomeňte na dar pro Charitu pro odpočet z daní

Darováním Oblastní charitě Tišnov pomáháte lidem ve stáří, v nemoci, v závěru života, se zdravotním či mentálním postižením, i lidem v akutní nouzi a sociálně nepříznivé situaci. Vaše finanční dary pomáhají v místě, kde žijete, však naše charitní auta jistě často potkáváte v terénu na jejich cestách za potřebnými i do těch nejmenších vesniček na Tišnovsku a Kuřimsku. Darováním Oblastní charitě Tišnov zároveň můžete ulevit i sobě odpočtem daru ze svých daní. Pro rok 2021 je kvůli covidu mimořádně navýšená možnost odpočtu až do výše 30 % daňového základu.

„Pomáháme mladým dospět“ teď už i v Kuřimi
2. prosince 2021 Články o akcích

„Pomáháme mladým dospět“ teď už i v Kuřimi

Třetího ledna  2022 bude v Kuřimi otevřen nízkoprahový klub, jehož realizace se ujali pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Čas, který provozuje oblastní Charita v Tišnově již více než 10 let. Klub je určen pro děti a mládež ve věku 9–26 let z Kuřimi a okolí a cílem služby je zajistit dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času. Pracovníci klubu poskytují dětem podporu v období dospívání, poradenství a pomoc v obtížných životních situacích, které mohou zažívat v rodině, ve škole nebo v práci, ve vztazích a ve společnosti obecně.

Nákupy potravin, drogerie nebo vyzvednutí léků v době sílící covidové pandemie
25. listopadu 2021 Články o akcích

Nákupy potravin, drogerie nebo vyzvednutí léků v době sílící covidové pandemie

V souvislosti s probíhající další vlnou covidové pandemie a s vyhlášením nouzového stavu nabízí opět Oblastní charita Tišnov seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, osamělým lidem v karanténě nebo v průběhu covidového onemocnění pomoc se zajištěním nákupů a léků. 

Výtěžek podzimního kola potravinové sbírky - 572 kg potravin a drogerie
20. listopadu 2021 Články o akcích

Výtěžek podzimního kola potravinové sbírky - 572 kg potravin a drogerie

Děkujeme za 572 kg potravin a drogerie, které jste dnes věnovali v rámci potravinové sbírky v tišnovské prodejně Albert. Darované množství potravin a vaše ochota pomáhat předčila naše očekávání. Vaše podpora nám umožní pomoci více samoživitelům, kteří hospodaří s velmi napjatým měsíčním rozpočtem, více osamělým seniorům, kteří z často velmi nízkého důchodu hradí stěží své životní náklady a více lidem v akutní nouzi, kterou si prochází vlivem nepříznivých životních okolností.

Balíčky pro zdraví
12. listopadu 2021 Články o akcích

Balíčky pro zdraví

Děkujeme společnosti Vitar za opakovanou podporu, díky které jsme mohli i v letošním roce na předvánočním setkání zaměstnanců věnovat našim charitním pracovníkům balíčky plné vitamínů. Charitní zdravotní setry i pečovatelky vyjíždí do terénu za každého počasí i epidemické situace. Během své služby se setkávají s mnoha různými lidmi a navštíví řadu domácností. Děkujeme společnosti Vitar, že nám pomáhá tímto způsobem pečovat o jejich zdraví. 

Veřejné akce, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - ohlédnutí za podzimními akcemi
9. listopadu 2021 Články o akcích

Veřejné akce, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - ohlédnutí za podzimními akcemi

Měsíce září a říjen byly pro Charitu Tišnov plné veřejných akcí, které nám umožnily setkat se s mnoha zajímavými lidmi, představit naši činnost, získat podporu pro charitní Domácí hospic Porta Vitae i uspořádat setkání se známou osobností. Veřejné akce, den otevřených dveří, kulaté výročí, charitativní sbírka i zajímavá přednáška - to vše se odehrálo během podzimních měsíců a bylo pro nás vítanou příležitostí setkat se s vámi a přiblížit činnost Charity širší veřejnosti.

Na nové polohovací lůžko přispěl Nadační fond Josefa Nováka i individuální dárci
26. října 2021 Články o akcích

Na nové polohovací lůžko přispěl Nadační fond Josefa Nováka i individuální dárci

Pečovat o člověka v nemoci, po úrazu nebo dlouhodobě upoutaného na lůžko není vůbec snadné. Vedle psychické zátěže, kdy se vyrovnáváme s úrazem nebo nemocí blízkého člověka, je tu i zátěž fyzická. Obstarat péči o těžce pohyblivého dospělého člověka (podání stravy, zvedání z lůžka, oblékání, hygiena, polohování) je fyzicky velmi náročné. Tuto nelehkou činnost navíc v rodinách nejčastěji vykonávají ženy. S péčí mohou velkou měrou pomoci služby domácí péče, ale také vhodně zvolené kompenzační pomůcky, které usnadní péči rodinám i profesionálům. 

Zbavte se exekucí díky Milostivému létu
24. října 2021 Články o akcích

Zbavte se exekucí díky Milostivému létu

Od 28.10.2021 do 28.1.2022 mají lidé jedinečnou a časově omezenou možnost, jak se v rámci akce s názvem „Milostivé léto“ zbavit některých svých dluhů, které mnohdy během let narostly na několikanásobek původní dlužné částky. Možnost zastavení exekuce (osvobození od zbytku dluhu) v rámci Milostivého léta se týká pouze dluhů fyzických osob u takzvaných veřejnoprávních oprávněných (věřitelů). 

Nechte se pozvat od Petry Burianové na sbírku Koláč pro hospic a zasoutěžte si o její kuchařku
4. října 2021 Články o akcích

Nechte se pozvat od Petry Burianové na sbírku Koláč pro hospic a zasoutěžte si o její kuchařku

Kdo jiný by měl koláčům rozumět lépe než Petra Burianová. A týká se to i Koláče pro hospic. Nechte se pozvat na koláč, který pomáhá, a zapojte se do soutěže o Petřinu kuchařku.
Stánky Oblastní charity Tišnov najdete 6. října v Tišnově, Kuřimi i Veverské Bítýšce. Podpořte charitní Domácí hospic Porta Vitae a jako odměnu si od nás odnesete sladký koláč.