Články o akcích

Smrt je součástí života - beseda s Markem Orko Váchou
22. září 2021 Články o akcích

Smrt je součástí života - beseda s Markem Orko Váchou

Smrt je součástí života. Názory, postoje a náš pohled na umírání se dynamicky mění a vyvíjí. Široké téma, o kterém přemýšlel v životě každý z nás, otevřeme na přednášce a následné debatě P. Marka Orko Váchy o etických otázkách smrti a umírání. Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku, podiskutovat a možná si zodpovědět některé otázky, ale určitě si začít klást mnohé další.
22. října 2021 17-19 hod.
sál pod Kinem Svratka, Mlýnská 152, Tišnov
Vstupné dobrovolné (výtěžek podpoří Domácí hospic Porta Vitae)

Zapojte svoji firmu do Koláče pro hospic
17. září 2021 Články o akcích

Zapojte svoji firmu do Koláče pro hospic

Máte ve své firmě pracovníky s otevřeným srdcem? Zapojte je do tradiční sbírky Koláč pro hospic na podporu péče o nevyléčitelně nemocné, aby i závěr života mohli prožít doma. Vyberte si způsob, jaký bude vaší firmě vyhovovat nejvíce a pomozte nám s financováním Domácího hospice Porta Vitae.

Měsíc dobročinné závěti s Nadací Via
14. září 2021 Články o akcích

Měsíc dobročinné závěti s Nadací Via

V období 13. 9. - 12. 10. 2021 probíhá Měsíc dobročinné závěti. V tomto období proplatí Nadace Via notářský poplatek 1800 Kč každému, kdo nechá sepsat závěť, ve které bude pamatovat na neziskovou organizaci. Můžeme tak už teď prožít velkou radost z daru, který dáme teprve v budoucnosti. Pomáhat můžeme za života i po něm.

Den Charity oslavíme 25. září na Svatováclavských hodech
6. září 2021 Články o akcích

Den Charity oslavíme 25. září na Svatováclavských hodech

Nápad představit Charitu vznikl v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity. Také Oblastní charita Tišnov se do oslav Dne Charity každoročně zapojuje. Letos to bude 25. září 2021 , kdy v rámci tišnovských Svatováclavských hodů  představíme naši činnost. V dopoledních hodinách nás najdete na Jarmarku neziskovek a odpoledne můžete navštívi naše rukodělné stánky. Obojí proběhne v Tišnově na náměstí Míru.

Nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro Domácí hospic
6. září 2021 Články o akcích

Nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro Domácí hospic

Tišnovský Domácí hospic Porta Vitae letos kromě nových prostor pro své zázemí obdržel i soubor nových zdravotních a kompenzačních pomůcek. Nákup tohoto vybavení byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Naše sestry tak mají nové přístroje a pomůcky pro diagnostiku, inhalaci, přesun pacientů a polohování a také má Domácí hospic nové kompenzační pomůcky k zapůjčování do domácností svých nevyléčitelně nemocných pacientů.

Charitní bleší trh proběhne 2. října 2021
1. září 2021 Články o akcích

Charitní bleší trh proběhne 2. října 2021

Za měsíc – 2. října 2021 - opět najdete náš charitní stánek na tišnovských Bleších trzích. Je tedy ještě dost času na to probrat věci zasunuté daleko v policích, které už ve vaší domácnosti nepoužíváte, ale někomu jinému by mohly ještě dobře sloužit.
Přineste je k nám na Charitu a uděláte tím dvojnásobný dobrý skutek – vašim věcem dáte šanci na nový život a zároveň podpoříte Domácí hospic Porta Vitae, kam výtěžek z Bleších trhů poputuje.

Domácí hospic – Brána života v cestě vzpomínek
26. srpna 2021 Články o akcích

Domácí hospic – Brána života v cestě vzpomínek

Domácí hospic Porta Vitae provozovaný Oblastní charitou Tišnov se nevěnuje jen nevyléčitelně nemocným pacientům, ale součástí jeho práce a poslání je také péče o pečující rodinné příslušníky a následně i o ovdovělé a další pozůstalé. Dále rozvíjet tuto následnou péči o blízké osoby jim letos velice pomáhá projekt „Porta Vitae – Brána života v cestě vzpomínek“. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Charitní služby ve Skryjích oslaví 10 let od svého vzniku
23. srpna 2021 Články o akcích

Charitní služby ve Skryjích oslaví 10 let od svého vzniku

V září uplyne 10 let od doby, kdy Charita Tišnov ve Skryjích společně s obcí a s podporou mnoha dalších dobrých lidí vytvořila zázemí pro pobyt a péči o lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. V budově bývalé mateřské školy vznikla vedle služby Chráněného bydlení zároveň i služba Sociální rehabilitace. V rámci tišnovského regionu jsou obě tyto služby ojedinělé. Začátkem září proběhne drobná oslava jako poděkování všem, kdo se na vzniku a provozu chráněného bydlení podíleli nebo podílí.

Paní Romana: Charita nám poslala peníze první. Rychlá pomoc je dvojnásobná
20. srpna 2021 Diecézní charita Brno

Paní Romana: Charita nám poslala peníze první. Rychlá pomoc je dvojnásobná

Domy s vybitými okny a dveřmi, roztrhanou fasádou a zbytky střech. Rozlámané dlažby, zničené chodníky a zahrady. Vše pokryto nánosem hlíny se střepy, úlomky křidlic - všeho, co s sebou bral vír tornáda. Lidé z Moravské Nové Vsi se doposud vzpamatovávají z živelné pohromy a uklízejí a opravují své domovy. Mezi nimi i paní Romana, která se snaží ze svého domu zachránit, co se dá. Pomáhají jí v tom peníze ze sbírky Diecézní charity Brno. 

Nejstarší manželský pár v ČR v péči našeho domácího hospice
18. srpna 2021 Články o akcích

Nejstarší manželský pár v ČR v péči našeho domácího hospice

Zavítejte na krátkou návštěvu s naším Domácím hospicem Porta Vitae k nejstaršímu manželskému páru v České republice. Oblastní charita Tišnov zajišťovala péči při onemocnění covidem a následné rekonvalescenci. Manželé Bělíkovi spolu strávili již 70 let ve šťastném manželství. Pár společných chvil z návštěvy hospicové sestřičky Jany u Bělíkových jsme pro vás zachytili v krátkém videu. Děkujeme manželům Bělíkovým za milá a inspirativní setkání, přejeme pevné zdraví a mnoho dalších společných let.

Nový automobil i dofinancování provozu služby - vaše dary domácímu hospici skutečně pomáhají
10. srpna 2021 Články o akcích

Nový automobil i dofinancování provozu služby - vaše dary domácímu hospici skutečně pomáhají

Vaše pomoc má smysl! Děkujeme všem dárcům a podporovatelům charitního Domácího hospice Porta Vitae, kteří nás v závěru minulého roku i při naší nedávné „pandí“ kampani na pořízení nového automobilu rozhodně nenechali na holičkách. Moc si vážíme podpory každého jednoho z vás a děkujeme, že se společně s námi podílíte na pomoci nevyléčitelně nemocným a umírajícím v regionu Tišnovska a Kuřimska. Čtěte dál a dozvíte se, kde vaše dary pomáhají, co je v domácím hospici nového a co nás ještě do konce roku čeká.

Vaše hlasy přinesly projektu tišnovské Charity druhé místo
6. srpna 2021 Články o akcích

Vaše hlasy přinesly projektu tišnovské Charity druhé místo

Děkujeme všem, kdo jste až do půli července hlasovali pro náš projekt v rámci programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" v OD Tesco. O vaši přízeň jsme se ucházeli s projektem „500 školních obědů pro děti v nouzi“. Do hlasovacího zařízení jste vhodili 2 771 žetonů, které nám přinesly druhé místo a zároveň 16 000 Kč. Ze získaných prostředků budeme moci přispět na úhradu školních obědů pro děti z rodin v sociální nouzi.

Prostředky z adventního koncertu pro samoživitele pomáhají i na Tišnovsku
6. srpna 2021 Články o akcích

Prostředky z adventního koncertu pro samoživitele pomáhají i na Tišnovsku

Rodiče samoživitelé patří k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. Na jejich podporu uspořádala v závěru loňského roku Česká televize společně s Charitou mimořádný adventní koncert. Výtěžek koncertu rozdělují Charity napříč Českou republikou. Také v tišnovské Charitě jsme právě díky těmto prostředkům mohli pomoci už několika maminkám samoživitelkám, kterým jsme pomohli zafinancovat například nákup otopu na zimu, poukaz na nákup potravin a drogerie, postel, školní tašky či lůžkoviny pro děti.

Další peníze ze sbírky Charity míří k lidem na pomoc s obnovou domovů po ničivém tornádu
4. srpna 2021 Diecézní charita Brno

Další peníze ze sbírky Charity míří k lidem na pomoc s obnovou domovů po ničivém tornádu

Diecézní charita Brno předala domácnostem po ničivém tornádu další finanční pomoc z vyhlášené sbírky. Po další vlně odeslané v prvním srpnovém týdnu je celková bilance 1 078 podepsaných darovacích smluv, na základě kterých Charita rozdělila 153 660 000 korun. Finanční pomoc je určena na odstraňování škod a obnovu obydlí. Při podpisu smluv nabízí Charita lidem i psychologickou podporu, protože jde o mimořádně citlivou situaci. Pomáhat oblastem zničeným tornádem bude Charita dlouhodobě a systematicky. Zaměří se především na sociálně potřebné, kteří si nedokáží či neumějí pomoci.

Startuje web společnosti Qualitas Optima 2020 na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků
2. srpna 2021 Charita Česká republika

Startuje web společnosti Qualitas Optima 2020 na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků

Další vzdělávání a zvyšování odbornosti charitních sester je pro nás samozřejmostí. I proto už v červnu 2020 vznikla organizace Qualitas Optima 2020, jejímž smyslem je podpora nelékařských zdravotnických pracovníků se zaměřením na všeobecné a praktické sestry. Nyní nově spouštíme webové stránky této společnosti, kde můžete najít všechny aktuální informace. Naším cílem je poskytnout sestrám možnost vyměňovat si zkušenosti, prosazovat lepší podmínky pro práci a zvyšovat jejich odbornost v oborech, ve kterých se pohybují. Dobře totiž víme, že sestry jsou v rámci poskytovatelů zdravotních služeb naprosto nepostradatelné.

Nákup lůžka podpořil Nadační fond Josefa Nováka. Pomoc s dofinancováním hledáme u veřejnosti.
29. července 2021 Články o akcích

Nákup lůžka podpořil Nadační fond Josefa Nováka. Pomoc s dofinancováním hledáme u veřejnosti.

Děkujeme Nadačnímu fondu Josefa Nováka, že podpořil částkou 10 000 Kč nákup nové elektricky polohovatelné postele pro naši Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Náklady na novou postel, která je zároveň dobře rozložitelná pro častou přepravu autem do domácností potřebných nemocných a seniorů, však činí bezmála 20 000 Kč. Pomoc s dofinancováním proto hledáme u veřejnosti.

Spolu po tornádu - dobrovolnické víkendy
26. července 2021 Články o akcích

Spolu po tornádu - dobrovolnické víkendy

Hnutí Brontosaurus a Diecézní charita Brno ve spolupráci s MUNI POMÁHÁ a Ekocentrem Dúbrava Hodonín pořádají o víkendu další dobrovolnickou akci v TORNÁDEM zasažené oblasti. Měsíc po ničivém tornádu je v obcích na Podluží stále kupa práce a únava místních lidí vzrůstá. Dobrovolníci sem přináší novou energii a pomáhají, kde je třeba. Pojďme místním pomoci udělat další kroky do normálního života. Přidej se k nám tento víkend i ty!

Měsíc po tornádu: Rekordní sbírka pomáhá přímo ve zničených obcích
22. července 2021 Diecézní charita Brno

Měsíc po tornádu: Rekordní sbírka pomáhá přímo ve zničených obcích

Poté, co se prohnalo tornádo jižní Moravou, vyhlásila Diecézní charita Brno sbírku a začala organizovat pomoc. Do dne 22. 7. 2021 lidé zaslali do sbírky 329 607 374 korun. Celkem 114 770 000 korun už Charita rozdělila domácnostem prostřednictvím darovacích smluv. Na celkové koordinaci během uplynulého měsíce intenzivně pracovaly téměř dvě stovky zaměstnanců. Pracovníci Charity pomáhali v zasažených obcích, prováděli šetření v domácnostech nebo poskytovali odbornou psychologickou pomoc. Část charitního týmu se podílela na zajištění sbírky a komunikaci s dobrovolníky i dárci.

Celkem 785 domácnostem zničeným tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku už Charita rozdělila 114 770 000
20. července 2021 Články o akcích

Celkem 785 domácnostem zničeným tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku už Charita rozdělila 114 770 000

Bezprostředně po tornádu na jižní Moravě vyhlásila Diecézní charita Brno sbírku na pomoc lidem ve zničených obcích. Mnoha lidem už poskytla finanční pomoc z těchto darů. „Celkem 114 770 000 korun jsme už přispěli prostřednictvím darovacích smluv 785 rodinám v nejpostiženějších obcích Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hodonín – Pánov, Hrušky a Lužice. Peníze jsou určené na obnovu zničených obydlí, tak aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k běžnému životu,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Organizujeme zázraky, říká dobrovolnice Charity Kateřina
20. července 2021 Diecézní charita Brno

Organizujeme zázraky, říká dobrovolnice Charity Kateřina

Pod červeným stanem Charity pracuje drobná žena. Každou chvíli se na ni obrací lidé z Mikulčic, kteří potřebují zajistit kontejner, odborníka na opravu střechy nebo pár chlapů co zvládnou vynést těžký stavební materiál. Okolo je i několik vojáků armády a další dobrovolníci. Na první pohled je ale jasné, že hlavní důvěru má právě tato žena – dobrovolnice Charity Kateřina.