Sbírka Koláč pro hospic vynesla krásných 57 187 Kč

Ve středu 3. října proběhla v Tišnově již tradiční veřejná charitativní sbírka Koláč pro hospic. Sbírka díky štědrým dárcům přinesla krásnou částku 57 187 Kč, která bude využita na péči o terminálně nemocné v Tišnově a okolí. Nevyléčitelně nemocní budou moci tak závěrečnou část svého života strávit důstojně, v rodinném prostředí a v péči svých blízkých.

Samotná sbírky začínala již brzy ráno, kdy první z téměř 1 600 koláčků, od firmy Novojan z Čebína, putovalo do firem v Tišnově a okolí – fa Mertastav, Thuasne i ČSAD Tišnov patří k našim tradičním dárcům a také v letošním roce jejich zaměstnanci štědře přispívali do naší sbírky. Stejně tak tišnovští hasiči již v průběhu minulých dní uspořádali mezi sebou sbírku a v den Koláče pro hospic odevzdali vybrané prostředky do zapečetěné pokladničky. Vedení firmy Mouka zase každým rokem věnuje finanční částku na hospicovou péči a za věnované prostředky pořídí koláče pro všechny své zaměstnance. Někteří z nich potom do sbírky ještě i osobně přispějí.

Velice rádi jsme také za zájem základních škol – pedagogové ZŠ Dolní Loučky, ZŠ Předklášteří a ZŠ Smíškova projevují o sbírku opakovaný zájem a jejich účast na charitativní sbírce je rozhodně dobrým vzorem pro žáky jejich škol.

Díky za příspěvky patří i zaměstnancům Podhoráckého muzea v Předklášteří, zaměstnancům firmy RIGI či Kv.Řezáč.

Dlouholetá spolupráce je navázána také se společnostmi Siemens Drásov a Tyco Electronics  v Kuřimi, v jejichž provozech jsou zaměstnanci o sbírce vždy dobře informování a v hojné míře se sbírky účastní. Nově se v letošním roce zapojila i firma Vitar Železné, za jejichž zájem také velice děkujeme.

Každoročně se do sbírky rádi zapojují i klienti našich služeb – a to zejména klienti charitní ošetřovatelské služby a pečovatelské služby.

Samotná sbírka je organizačně náročná a rozhodně by se neobešla bez dobrovolníků – studentů Střední školy a Základní školy Tišnov, kteří nám celý den ochotně pomáhali na obou stáncích a také získávali příspěvky v ulicích města Tišnova.

Neobešla by se ale ani bez ochotných zaměstnanců oblastní charity Tišnov, kteří nad rámec svých denních povinností se sbírkou vypomáhali.

Sbírka si klade za cíl nejen získat prostředky na péči o nevyléčitelně nemocné, ale také vnést mezi občany osvětu a otevřít téma hospicové péče ve společnosti.

To se v letošním ročníku sbírky bezesporu povedlo a k našim stánkům během dne přicházeli lidé, kteří nejen chtěli přispět na hospicovou péči, ale také se s námi podělit o své příběhy a zkušenosti.  

Váš zájem nás velice těší, je pro nás velikým povzbuzením a také důkazem toho, že služba domácí hospicové péče se stává stále žádanější.