Oblastní charita Tišnov

Projekt "Plná bříška" pomohl rodinám na tišnovsku

Projekt "Plná bříška" pomohl rodinám na tišnovsku

Oblastní charita Tišnov se zapojila do projektu „ČSOB pomáhá regionům“, jež si klade za cíl finančně podpořit realizaci veřejně prospěšných projektů a tím přispět ke zlepšení kvality života v regionech. Projekt „Plná bříška“ podpořil děti vyrůstající v sociálně slabších rodinách, které nemají dostatečné finanční příjmy na to, aby hradily dětem obědy ve školních jídelnách. Jeho realizace úspěšně proběhla v průběhu roku 2017 a ukončen byl v měsíci prosinci téhož roku.

Ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, pracovníky sociálního odboru města Tišnova a se základními školami v Tišnově a okolí, se podařilo poskytnout obědy ve školní jídelně dětem z rodin, které z objektivních důvodů finance na školní stravování nemají. Mnoha rodinám byla díky tomuto projektu ulehčena jejich tíživá životní situace.

Oblastní charita Tišnov děkuje za spolupráci a podporu.

csob-pomaha-regionum-logo