Postní almužna - pomoc lidem v nouzi

Postní almužna - pomoc lidem v nouzi

Oblastní charita Tišnov děkuje všem, kteří v postní době otevřeli svá srdce a podpořili projekt Postní almužna, který je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým.
Ve farnostech tišnovského děkanství bylo věnováno celkem 29 843 Kč.

Tato částka bude rozdělena podle záměrů, které byly uvedené na postničkách. Odepřením si různých požitků v postním období získáte prostředky, které pomohou lidem v nouzi a podpoří charitní dílo ve farnostech.

Postní almužna 2018 v jednotlivých farnostech děkanství tišnovského:

   
Dolní Loučky 1 410 Kč
Unín 1 668 Kč
Lomnice 6 081 Kč
Deblín 2 000 Kč
Nedvědice 3 929 Kč
Doubravník 6 493 Kč
Kuřim 1 301 Kč
Tišnov, Předklášteří 6 651 Kč
Čebín    310 Kč

V děkanství tišnovském bylo darováno celkem                                            29 843 Kč