Postní almužna 2019

Postní almužna 2019

Postní almužna mění odříkání ve viditelnou pomoc. To, co si dokáže každý z nás odříct, může jinde pomoci. Postní almužna je malou sbírkou, organizovanou ve farnostech během doby postní – tedy 40 dní před Velikonocemi. Akce začíná na Popeleční středu (6.3.) nebo 1. neděli postní (10.3.) a trvá do konce půstu. V tento čas si lidé mohou v kostelích vyzvednou malé papírové pokladničky – tzv. postničky a do nich odkládat během postního období finance, které ušetří tím, že si odřeknou některý z požitků. Na počátku Velikonoc se pokladničky vrátí zpět do kostelů a výtěžek je následně věnován místní Charitě, která přemění výsledek odříkání ve viditelnou pomoc. Hlavním posláním Postní almužny je propojení místní farnosti s Charitou ve snaze pomoci potřebným lidem. 

Průvodní dopis k Postní almužně.pdf 

Postní almužna je malou sbírkou, organizovanou ve farnostech během doby postní – tedy 40 dní před Velikonocemi. Jde o návrat ke starobylé postní tradici – almužně. Obdobné akce se již delší dobu konají i v jiných evropských zemích, v České republice probíhá Postní almužna od roku 2009. Akce začíná na Popeleční středu (6.3.) nebo 1. neděli postní (10.3.) a trvá do konce půstu. V tento čas si lidé mohou v kostelích vyzvednou malé papírové pokladničky – tzv. postničky a do nich odkládat během postního období finance, které ušetří tím, že si odřeknou některý z požitků. Mohou tak například omezit kouření, kávu, zříci se si některých sladkostí či zábavy. . V některých farnostech také lidé vhazují do pokladniček vlastní tipy na pomoc lidem, které znají ze svého okolí a vnímají, že by jim bylo třeba pomoci. Na počátku Velikonoc se pokladničky vrátí zpět do kostelů a výtěžek je následně věnován místní Charitě, která přemění výsledek odříkání ve viditelnou pomoc. Hlavním posláním Postní almužny je propojení místní farnosti s Charitou ve snaze pomoci potřebným lidem.