Poradna Porta pomůže s oddlužením

Poradna Porta pomůže s oddlužením

Dříve umožněné nebankovní půjčky, predátorské praktiky inkasních společností a nedostatečná ochrana v oblasti spotřebitele způsobily, stejně jako změna společenských poměrů a nedostatečná finanční gramotnost občanů, že se řada lidí (nikoli v nepoctivém záměru) dostala do dluhové pasti.  Díky prostředkům z projektu MAS Brána Vysočiny nabízí Poradna Porta Tišnov nově od letošního roku i služby právníka v oblasti dluhového poradenství. Poradna Porta získala akreditaci na sepsání a podání insolvenčních návrhů s návrhem na povolení oddlužení.

Oddlužení (neboli lidově osobní bankrot) se dá nazvat druhou šancí pro lidi, kteří se předlužili tak, že nezvládají své dluhy splácet a hrozí jim tak sociální vyloučení s dalekosáhlými důsledky.

     Aby mohl soud o Vašem oddlužení vůbec rozhodovat, je třeba zahájit tzv. insolvenční řízení. Toto řízení se zahajuje podáním tzv. insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení.  Od okamžiku podání insolvenčního návrhu nemůže dojít k provedení exekuce na Váš majetek, ani na Vás věřitel nemůže podat žalobu k soudu či rozhodci.

     Povolení oddlužení je možné dosáhnout splněním několika podmínek. Člověk se musí nacházet v tzv. osobním úpadku (má více věřitelů, má nejméně dva dluhy více jak 30 dnů po době splatnosti, nachází se v platební neschopnosti - není schopen své dluhy plnit), ale zároveň musí mít příjem, který mu během pěti let umožní splatit alespoň 30 % těchto dluhů. Při dodržování stanovených splátek pak tedy může po těchto pěti letech dosáhnout osvobození od zbytku nezaplacených dluhů. Výhoda pro dlužníka spočívá v tom, že v momentě, kdy soud povolí oddlužení, přestanou nabíhat například úroky z dluhu či úroky z prodlení. Dluh tak již dále nenarůstá.

      Koncem října letošního roku sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona. Pokud ji v této podobě schválí i senát, do budoucna se některá pravidla procesu oddlužení změní.

 

Návrh na oddlužení sepíšeme dlužníkům bezplatně v prostorech Poradny Porta na ulici  Ráboňova 116 v Tišnově. Ke konzultaci se zájemci mohou objednat na telefonním čísle 733 741 777 nebo na emailu jana.dofkova@tisnov.charita.cz

                                                                                                                      Mgr. Jana Dofková

„Poradna Porta Tišnov je spolufinancována Jihomoravským krajem.“

logo jmk

„Poradna Porta Tišnov je realizována za finanční podpory města Tišnova.“

logo Tišnov