Poděkování za Postní almužnu

Poděkování za Postní almužnu

Farnosti tišnovského děkanství se i v letošním roce zapojili v období předvelikonočního půstu do sbírky Postní almužna. Farníci vkládali do papírových pokladniček – postniček – částky za odřeknuté požitky a postničky po skončení velikonočního období vraceli na své farnosti. Tišnovské děkanství tak mohlo předat v letošním roce jako výtěžek sbírky Oblastní charitě Tišnov krásnou částku 42 315 Kč.

 

Děkujeme všem farníkům, že své odříkání dokázali přeměnit na pomoc druhým a také všem kněžím za organizaci a podporu této sbírky. Získané prostředky věnujeme dle přání dárců ve stanovené výši na péči o nemocné kněze a lidi se zdravotním postižením. Zbývající částku využijeme na péči o nevyléčitelně nemocné v našem regionu a na podporu služeb Poradny Porta, která poskytuje sociální a právní poradenství lidem v tíživé životní situaci.