Otec biskup navštívil naši oblastní charitu

Otec biskup navštívil naši oblastní charitu

Koncem dubna navštívil naši oblastní charitu otec biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle společně s ředitelem diecézní charity Brno Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem. Během své návštěvy zavítali na jednotlivé služby naší charity. Společně s dalšími řediteli oblastních charit brněnské diecéze si prohlédli prostory charitních služeb, otec biskup prostory požehnal a pohovořil s pracovníky služeb o jejich práci.

Zvláštní zastavení proběhlo u Domácí hospicové péče a Charitní ošetřovatelské služby na Brněnské ulici. Nové prostory pro tyto služby byly při této příležitosti slavnostně otevřeny a současně s prostory požehnal otec biskup i nový automobil pro hospicovou péči, který byl zakoupen z prostředků Tříkrálové sbírky. V odpoledních hodinách pokračovala návštěva ve Skryjích, kde si pro všechny zúčastněné přichystali klienti chráněného bydlení krátký srdečný program, do kterého se hrou na kytaru a zpěvem zapojil dokonce i sám otec biskup. Společnou modlitbou, pozdnějším svátečním obědem a přátelskou konverzací byla příjemná návštěva ukončena.