Oblastní charita Tišnov

Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky

Odměna pro koledníky Tříkrálové sbírky

Téměř 300 koledníků se sešlo ve dnech 12. a 14. března 2018 na promítání filmu Kráska a zvíře. Setkání Tříkrálových koledníků bylo odměnou za jejich koledování v Tříkrálové sbírce v lednu 2018.

Koledníky čekalo i drobné pohoštění. Součástí večera bylo také losování o zajímavé knihy a vstupenky do zábavního areálu Bongo. Oblastní charita Tišnov chce i tímto poděkovat všem koledníkům za to, že mají stále chuť dělat něco pro druhé a přispět na pomoc potřebným.

Bc. Pavla Caudrová / koordinátor sbírky

IMG_20180312_163807IMG_20180312_165330IMG_20180312_170038IMG_20180312_170518IMG_20180312_170536IMG_20180312_170637