Klub plný zážitků

Klub plný zážitků

Prázdniny jsou v plném proudu a Klub Čas Tišnov se opět hlásí s rekapitulací svých činností. Prázdninová dobrodružství, koupání a výlety - to vše k letním měsícům v Klubu Čas neodmyslytelně patří.

 

     . Vezmeme to tedy postupně. Před koncem školního roku jsme se intenzivně věnovali přípravám do školy, probíhalo doučování, které bylo věnováno matematice, češtině, anglickému jazyku, pedagogice nebo psychologii tak, aby bylo vysvědčení našich klientů co nejhezčí. Mimo to jsme v Tišnově a v Lomnici zvelebovali klub, kdy se klienti na tomto podíleli a učili se vzájemné pomoci, rozvíjeli své dovednosti v třídění odpadu, domácích pracích nebo mezigenerační komunikaci. Za odměnu jsme si pak společně v obou klubech připravili něco dobrého na zub. Jednou to byly kynuté knedlíky s ovocem, podruhé langoše.

      Během prázdnin jsme několikrát s klienty z Tišnova i Lomnice navštívili tišnovské koupaliště a také stihli přespávačku s grilováním a filmovým večerem dle vlastního výběru. V prvopočátku byl program nastaven tak, aby klienti nejen prožili smysluplně strávený čas, ale také aby si procvičili finanční gramotnost.

      Do běžné rutiny naší práce také stále patří hovory například o prázdninových láskách, které jsou často velmi složité, o vydařených dovolených, brigádách, ale i o nepříjemnější věcech jako jsou opravné zkoušky na konci srpna nebo zdravotní problémy. Dále se například v lomnickém klubu snažíme co nejvíce klienty podporovat v jejich hudebním nadání, které rozvíjíme díky „hudebně,“ která se zde nachází a klienti ji hojně využívají.

      Mezi další plánované akce pro naše „klubáky“ v příštích měsících patří již zmiňované návštěvy tišnovského koupaliště, výlet do vzdělávacího centra Vida nebo také na výstavu Cosmos Discovery.

      Toto vše, můžeme klientům dopřát díky velké podpoře města Tišnova, městyse Lomnice a obci Čebín. Děkujeme i za vytváření příležitostí oslovit širší veřejnost projekty, např. "Zážitkové vzdělávání," díky kterému jsme za pomoci Tesco Stores ČR a.s.  získali finanční dar na tento účel pro klienty. Vážíme si Vaší podpory a vnímání potřebnosti služby. Prevence je o vizích lepší společnosti. Společně můžeme vize proměnit ve skutečnost.

 

                                                                                                                                            Tým pracovníků NZDM

 

„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je spolufinancováno Jihomoravským krajem“

logo jmk

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas Tišnov je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“     

logo Tišnov                                                                                                                                           „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Čas je spolufinancováno městysem Lomnice u Tišnova a obcí Čebín.“